INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Štát či republika?

Štát či republika?

Ako je známe, minulosť vlastného národa, okrem historikov často prezentujúcich naše nedávne dejiny podľa vlastného politického videnia a cítenia, väčšinu Slovákov dlhodobo neuchvacuje. Filozofovať ani škriepiť sa s odborníkmi, či štátny útvar, o ktorom je reč, bol alebo nebol na základe určitých daností, najmä právnych, etických, spoločenských, ako politické zriadenie republikou alebo nie, je zbytočné. A tu je pres zakopaný – v názve, s ktorým sme sa v týchto dňoch stretávali v rôznych obmenách.

Zrejme si už každý všimol, že jednotlivci vojnový štátny útvar na území Československej republiky, zrodený pod tútorstvom fašistického Nemecka raz označujú názvom Slovenský štát, inokedy zasa ako Slovenská republika. K tomu sa pridávajú i mnohí majstri písaného slova, ktorí rozpoltení napíšu slovenský v tvare prídavného mena s malým es, inokedy zasa s veľkým počiatočným písmenom, pretože ide o vlastné meno. Nič proti tomu, každý má právo na vlastný názor, každý si môže vybrať z historických faktov, čo mu vyhovuje. To však neznamená, že názov rozporuplného štátneho útvaru si bude každý prispôsobovať podľa záujmu o politický dosah na povedané alebo napísané. Vynechajme okolnosti, ktoré rozbitiu suverénnej Československej republiky a vzniku nového štátneho útvaru na území rozpadávajúcej sa Európy, predchádzali. Pozrime sa na fakty, ktoré asi nie je ťažké si overiť. Pokiaľ je známe, Slovenský štát uzrel svetlo sveta vyhlásením samostatnosti Snemom Slovenskej krajiny 14. marca 1939, aby sa prijatím Ústavy od 21. júla 1939 štátoprávne usporiadal ako Slovenská republika. V prípade, ak niekto špekuluje nad oficiálnym názvom, stačí si pozrieť napríklad dobové školské vysvedčenia alebo známky či napríklad bankovky, na ktorých spočiatku bola Československá republika pretlačená na Slovenský štát, nová emisná banka však už tlačila bankovky Slovenskej republiky.

Tak si myslím, že vtedajšia administratíva azda vedela, ako sa oficiálne nazýva štátny útvar, ktorý riadi. Preferovať prvotný názov Slovenský štát pred oficiálnym názvom Slovenská republika len preto, aby nevznikalo riziko nežiaduceho spájania so súčasnou Slovenskou republikou, je iba pridávaním ďalšieho kalu do klamstiev, ktorými naša politická história prekypuje.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.