INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2015

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2015

Petržalská samospráva už v týchto dňoch pripravuje tradičný najvýznamnejší multižánrový festival – Dni Petržalky 2015. Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj samotní Petržalčania môžu do 30. apríla predkladať návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia osobitné spoločenské ocenenie za svoju výnimočnú prácu, celoživotný prínos,či významný ľudský čin. Návrhy pre tohtoročné ocenenie „Osobnosť Petržalky 2015“ zasielajte v písomnej podobe poštou, osobne prostredníctvom podateľne alebo elektronicky.

Návrh musí obsahovať:
 meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový)
 navrhovanú osobnosť, adresu, telefonický, mailový kontakt
 krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti, v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos pre každodenný život v Petržalke, alebo čím výnimočným sa pričinila o rozvoj našej mestskej časti.

Adresa pre podávanie návrhov:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
oddelenie školstva, kultúry a športu
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
alebo elektronicky: sona.kyselova@petrzalka.sk

Oceňovanie „Osobnosť Petržalky 2015“ je súčasťou pripravovaného XVIII. ročníka festivalu Dni Petržalky, ktorý sa bude konať už od mája a jeho súčasťou budú mnohé rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne a športové podujatia pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov.
Záverečný galaprogram sa uskutoční dňa 13. júna v areáli Závodiska, š.p. (upr)

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky