INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Stavajme, ale nie u nás!

Stavajme, ale nie u nás!

Slová z titulku sú typickou reakciou skupiny ľudí žijúcich v blízkosti plánovanej stavby. Dalo sa to teda očakávať aj v súvislosti s prezentáciou plavárne, ktorú chce na Jiráskovej ulici vybudovať mestská časť v spolupráci s bratislavskou župou.

„My nie sme proti plavárni, naopak, nech je, ale inde!“ reagovali niektorí obyvatelia po úvodných slovách starostu Vladimíra Bajana a architekta Jána Katuščáka na podvečernom verejnom zhromaždení v Cik Cak Centre 13. marca. Pochopiteľná bola ich obava zo zhoršenia parkovacích možností. Za detinské však možno považovať „argumenty“, že sa nechcú z okna dívať na strechu plavárne, že toto športovisko priláka plávania chtivých z celého mesta, ba aj kraja, že sa tu po dobudovaní objektu zhorší kvalita bývania, čo následne zníži kúpnu cenu bytov. Padali obvinenia, slovné útoky. Jeden z diskutujúcich otvorene priznal, že sa hnevá na starostu Bajana, lebo sa vraj svojím počínaním (rozumej snahou postaviť obecnú plaváreň) zaslúži o zhoršenie životného prostredia v danej lokalite.

Nuž, ja sa na pána Bajana zasa hnevám, že pred asi desiatimi rokmi nezhoršil životné prostredie v blízkosti ulíc Gessayova, Belinského, Hálova a Wolkrova, kde bývam. V tom čase samospráva predstavila projekt, v rámci ktorého sa mala na zelenej lúke rozprestierajúcej sa medzi Chorvátskym ramenom, Hálovou ulicou a Rusovskou cestou postaviť plaváreň, tenisové kurty a čo ja viem ešte aké športoviská. Rovnako sa vtedy volení zástupcovia stretli s obyvateľmi. Najmä staré tetušky odmietali akúkoľvek zmenu. „Nech to ostane, ako je, nám sa to tak páči!“ kričali a susedov, ktorí im protirečili, by najradšej ukameňovali.

Starosta Bajan sa neskôr stal županom a projekt, ktorý presadzoval, zanikol. Dnes na mieste zamýšľaných športovísk vyrástol obytný dom a vedľa neho sa vraj má objaviť zhruba 30-poschodový objekt – možno hotel, možno administratíva.

Určite nie som jediná, čo by pod oknami mala radšej športoviská. Žiaľ, tá možnosť je fuč, premrhali sme ju. Možno súhlasiaca väčšina mala vtedy viac kričať. Tak ako vtedy, aj teraz je to s petržalskou plavárňou rovnaké: Hulákajúca menšina sa tvári, akoby jej patrila celá Petržalka. Akoby zvyšných 99 percent ľudí do toho nemalo čo hovoriť.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201