INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Navrhnite Osobnosť Petržalky

Navrhnite Osobnosť Petržalky

Petržalská samospráva pripravuje tak ako každý rok v rámci Dní Petržalky, oceňovanie tých ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie.

Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj samotní Petržalčania môžu do 30. apríla predkladať miestnej samospráve návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia osobitné spoločenské ocenenie za ich výnimočnú prácu, celoživotný prínos či výrazný ľudský čin.

Ocenenie Osobnosť Petržalky 2013 je súčasťou pripravovaného XVI. ročníka Dní Petržalky. Tento najväčší projekt petržalskej samosprávy sa už tradične uskutočňuje od konca mája a jeho súčasťou sú mnohé celospoločenské, kultúrne a športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie Petržalčanov. Slávnostné verejné predstavenie a oceňovanie petržalských osobností bude 15. júna počas večerného hudobného galaprogramu na Dostihovej dráhe v Starom háji.

dni P

Návrhy na ocenenie Osobnosť Petržalky 2013 zasielajte v písomnej podobe poštou, osobne alebo elektronicky.

Návrh musí obsahovať:

  •  meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový),
  •  meno a priezvisko navrhovanej osobnosti, jej adresu, telefonický, mailový kontakt,
  •  krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti (v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos pre každodenný život v Petržalke, alebo čím výnimočným sa pričinila o rozvoj našej mestskej časti).

Adresa na podávanie návrhov:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie školstva, kultúry a športu

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo pre elektronickú formu podania: sona.kyselova@petrzalka.sk.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky