INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Len to najlepšie, pani Kvetka

Len to najlepšie, pani Kvetka

Koncom minulého roku otvorili denné centrum seniorov na Gercenovej 8. A vo februári (12. 2.) už prežívali jeho návštevníci slávnostný okamih. Pani Kvetoslava Peluchová oslavovala deväťdesiatku. K príjemnému popoludniu prispeli členovia rodiny pohostením a senioriz centra hudbou a spevom. Prostredníctvom PN vyjadrujú spoločnú nádej, že kroky vitálnej jubilantky budú ešte dlho kráčať do denného centra.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201