INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Svet známok s Miroslavom Horniakom

Svet známok s Miroslavom Horniakom

Vyše dve desiatky záujemcov o filateliu a filatelistickú tvorbu navštívili v pondelok 15. januára pobočku Miestnej knižnice Petržalka na Vavilovovej ulici. Nenechali si ujsť príležitosť na rozprávanie hosťa – významného tvorcu poštových známok a pečiatok Františka Horniaka, ktorého meno je pre zberateľov známok dôverne známe. Prítomným porozprával o svojich začiatkoch, aká dlhá je cesta od návrhu k realizácii, o chybách-nechybách a iné zaujímavostiach so sveta známok.  

Tým, ktorí nemali možnosť prísť, prinášame krátky popis jeho životnej cesty vo svete známok.  František Horniak sa narodil v Žikave pri Zlatých Moravciach. Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole pre spracovanie kovov v Kremnici, kde pod vedením maliarky Terézie Brezányovej-Kružlicovej absolvoval odbor plošného a plastického rytia kovov. Po absolvovaní štúdia v Kremnici začal pracovať v poštovom podniku na oddelení tvorby poštových pečiatok a ich tvorba, najmä tvorba príležitostných pečiatok, sa stala hlavnou náplňou jeho práce. Už pri tvorbe pečiatok sa prejavili jeho tvorivé i remeselné  zručnosti, a doteraz ich vytvoril František Horniak vytvoril stovky. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa začali aj u nás vydávať vlastné poštové známky. Rozlišujeme známky vytvorené technikou ofset, hĺbkotlač a rytina. Práve o rytinu, ktorá nemala predtým na Slovensku tradíciu a bola doménou českých tvorcov, sa začali slovenskí rytci intenzívnejšie zaujímať. František Horniak je tejto technike a tvorbe známok verný už vyše 25 rokov. Spolu s Martinom Činovským a Rudolfom Cigánikom patrí do trojice najvýznamnejších rytcov a podieľal sa tiež na príprave prvej slovenskej emisie, ktorá bola vydaná v prvý deň novej republiky.

Majstrovstvo jeho známkovej tvorby ocenili aj odborné poroty na mnohých prestížnych súťažiach. Medzi najvýznamnejšie ocenenia patria napríklad prvé miesta v súťaži Grand Prix de l’Exposition WIPA Viedeň o najkrajšiu známku na svete. Získal ich v roku 2005 za reprodukciu olejomaľby Ladislava Medňanského Potok za humnami, Na brehu a v roku 2009 za známku Bratislavský hrad. V roku 2016 získal ocenenie v kategórii Najlepšia vytlačená známka v súťaži China Annual Best Foreign Stamp Poll v Pekingu za motív obrazu Alfonsa Muchu s názvom Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia! . Prvé miesta získal František Horniak aj v súťaži o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, ktoré sa na Slovensku udeľujú od roku 1993. Za rok 2016 za známku vydanú pri príležitosti 450. výročia narodenia slovenského lekára, politika a filozofa Jána Jessenia, za rok 2015  ocenenie za spomenutú známku s motívom obrazu Alfonsa Muchu z Piesťanských kúpeľov, za rok 2012 za známku podľa fresky vytvorenej Carpoforom Tencallom na hrade Červený Kameň a ďalšie v rokoch 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2003 a ďalšie.

Ako povedal samotný autor, dobrá a kvalitná známka je najmenšie grafické dielo. Pre tých, ktorí sa chcú o známkach alebo priamo o Františkovi Horniakovi dozvedieť viac, odporúčame navštíviť pobočku odbornej literatúry Miestnej knižnice Petržalka na  Vavilovovej ulici. K dispozícií je tu množstvo kníh na túto tému a tiež hrubá monografia od Antónie Paulinyovej – František Horniak: Svet známok. Deti a mladých ľudí,  ktorých filatelia naozaj chytí za srdce, môžu na tejto pobočke navštevovať Filatelistický krúžok pod vedením skúsenej filatelistky Daniely Schmitovej.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky