INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2017

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2017

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý bude prebiehať od mája a jeho súčasťou budú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov.

Osobnosti Petržalky 2016

Možno si myslíte, že toto ocenenie môže získať len niekto, kto spravil niečo veľké, výnimočné, o kom sa vie aj široko-ďaleko za hranicami našej mestskej časti. Nie je to celkom tak. Osobnosťou Petržalky sa môže stať (a medzi doterajším nositeľmi tejto ceny je mnoho takých) aj váš sused, čo sa stará o predzáhradku, aktívne ovplyvňuje život v dome, pomáha s nákupom chorej susede, venuje sa charite, vyniká vo svojej profesii… Takýchto ľudí máme istotne okolo seba veľa. Verte, že si zaslúžia byť Osobnosťou Petržalky.

Ocenenie tých, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie pripravuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Toto prestížne ocenenie si prevzalo už 111 osobností.

Návrhy na rok 2017 môžu predkladať neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj Petržalčania do 30. apríla 2017.

Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový),  meno a priezvisko, adresu, telefonický a mailový kontakt a krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti (v čom vidí navrhovateľ osobitný prínos pre rozvoj každodenného života v Petržalke, alebo čím výnimočným sa navrhovaný pričinil o rozvoj mestskej časti).

Návrhy je možné zaslať v písomnej forme poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie kultúry, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu, alebo poslať elektronicky na daniela.emeljanovova@petrzalka.sk.

Odovzdávanie ocenení sa uskutoční 12. júna.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky