INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalčania pomáhajú bojovať proti diskriminácii

Petržalčania pomáhajú bojovať proti diskriminácii

Aj v Petržalke žijú a pôsobia ľudia, ktorí prekračujú horizont našej mestskej časti aj mesta. Jednou z nich je aj inšpirujúca PhDr. Janka Hažírová, ktorá sa viac ako 20 rokov venuje témam rozvoja občianskej spoločnosti a rozvoju pomáhajúcich profesii, ako sú napr. učitelia, sociálni pracovníci a policajti – a to nielen v našej mestskej časti ale v rámci celého Slovenska. Posledné roky pôsobí v neziskovej organizácii Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový inštitút, ktorá má sídlo v Petržalke a venuje sa takým citlivým ale dôležitým témam ako sú rodová rovnosť, vyváženie práv a povinnosti medzi mužom a ženou v rodine a  boji proti diskriminácii na akomkoľvek základe. Pani Janka Hažírová sa aktívne podieľa na implementácii pilotného projektu pod názvom „Rozvoj rodovej toleranciu u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu“, ktorý presahuje územie nášho kraja a pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. Projekt reaguje na absenciu zážitkového vzdelávania zameraného na oblasť rodovej rovnosti, antidiskriminačných techník a predchádzanie nenávistných verbálnych prejavov a trestných činov z nenávisti. Zameraný je najmä na marginalizované rómske komunity a osvetovo-vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti. Pani Janka Hažírová tu môže naplno využiť svoje bohaté pracovné a trénerské zručnosti a skúsenosti, ktoré získala počas dlhoročnej práce pre rozvoj celej našej spoločnosti a šíriť tak dobré meno Petržalky, na ktorú je hrdá. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom tak u pedagógov ako aj samotných žiakov. „Projekt Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu bol podporený sumou 9.000,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rozvoj rodovej tolerancie u rómskych žiakov v regióne Gemera a Malohontu je Posilnenie aktívneho občianstva „.  Viac informácii o projekte a projektoch na realizácii, ktorých sa podieľa úspešná Petržalčanka sa dozviete na web stránke: www.semerit.sk.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky