INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ľudia s mentálnym postihnutím stratili svoj druhý domov

Ľudia s mentálnym postihnutím stratili svoj druhý domov

Je ich šestnásť. Každé ráno zazvonia v sprievode svojich asistentov na dvere chránených dielní Impulz, aby dekorovali pohľadnicu, vystrúhali drevené ozdoby alebo vyrobili krásnu sviečku. Mám rada teplo týchto predmetov, cítiť z nich ľudské ruky a hravosť. Boli vytvorené v priestore, ktorý ponúka zázemie, podporu, prácu, školu aj zábavu.

Písala som teraz o klientoch alebo o sebe? Impulz poznám a navštevujem asi tri roky. Je to svet ľudí, ktorý mi nahrádza všetko vzácne v živote. Stretávam tam bytosti, ktoré ani po opakovanom vysvetlení nerozumejú, čo je faloš. A sú nesmierne citliví. Je prekvapujúce, ako vedia „všetko“ vycítiť, ako dôverujú, alebo sa vedia spolu smiať. A práve oni o svoj priestor prišli. Ráno, 29.1.2013, Impulz zachvátili plamene.

S nimi odišlo niekoľkoročné obrovské úsilie o hľadaní si svojho miesta na zemi nielen zo strany zamestnancov, ale aj klientov, dobrovoľníkov a podporovateľov. Klienti sú dočasne umiestnení v náhradnom priestore, ale ich spojenie s Impulzom silnie. Telefonujú, pýtajú sa a trápia. Sú pripravení postaviť nový Impulz.

Impulz 2

Pomôžme vrátiť Impulz do života! Pomôžme zachovať vzácne miesto, v ktorom platia iné pravidlá, na aké sme zvyknutí.  Učia nás otvorenosti, pomoci bez zásluh, úprimnosti a čistej radosti zo života. Budeme Vám vďační, ak prispejete prostredníctvom verejnej finančnej zbierky na skvalitnenie života ľudí s mentálnym postihnutím. Môžete tak urobiť zaslaním finančného príspevku na číslo účtu: 2922888893/1100. Výnos zo zbierky bude použitý na rekonštrukčné práce vyhorenej chránenej dielne Impulz a materiálno- technické vybavenie nevyhnutné na jej sprevádzkovanie.  Povolenie na vykonanie verejnej finančnej zbierky vydalo MV SR dňa 13.2.2013 pod číslom: SVS – OVVVS3 – 2013/006429 Zbierka bude prebiehať do: 30. 6. 2013 Našu výzvu nájdete tu: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/825 Ďalše informácie: www.psc-impulz.sk

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky