INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

O ankete aj o inom

O ankete aj o inom

Máme za sebou úspešné štvrťstoročie, z mainstreemových médií sa dozvedáme, ako je nám fajn a tak podobne. Vraví sa, od dobrého slova hlava nezabolí, vždy poteší. V predsilvestrovskej ankete jedného denníka sa na desiatke strán rozplývali politici, bohatí športovci, nemenej chudobní herci, veľkopodnikatelia, finančníci, europoslanci a ďalší, ktorým hodnotená epocha tak či onak naplnila peňaženky. Veď, ktože by si, napríklad v sedle prezidenta finančnej skupiny, posťažoval na uplynulé obdobie, no nie?

V bohatej plejáde respondentov za vodou, mi akosi chýbal človek plávajúci na vlnách bežného života. Teda človek obyčajný, ktorý žil a žije nie vlastnou vinou bez zamestnania, človek štrajkami a protestnými zhromaždeniami znavený, človek denne sa boriaci s problémami doby. Zdravotná sestra, murár, opatrovateľka, úradník, fabrická robotníčka, dokladačka tovaru, čašník, zdravotne postihnutý, technik – ľudia, ktorí tvoria dominujúcu väčšinu nášho národa. Tiež majú svoj názor, ktorý podľa ústavy majú právo vyjadriť nielen slovom kdesi v krčme, ale aj tlačou. Nuž, majú.

Deti, ktorým pod stromček prinášal darčeky Ježiško cestou neznámeho dobrodinca  z východného Slovenska, nám pred Vianocami priblížil večerný spravodajský seriál komerčnej televízie. Slzy v ich šťastím žiariacich očiach boli poďakovaním možno za prvý darček v živote, hračku, zimné topánočky, alebo za obyčajnú teplú vodu v chatrnom príbytku. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) za najväčšie ohrozenie detského zdravia považuje chudobu. Pripomeňme si, že naša republika, ako zmluvný štát Dohovoru o právach dieťaťa, sa zaviazala uznávať právo každého dieťaťa na životnú úroveň nevyhnutnú pre jeho telesný, duševný, duchovný, mravný a sociálny rozvoj.

V období klasicizmu rímsky právnik Iulius Paulus tvrdil, že vacere videtur et is qui alimonia denegat – vraždí aj ten, kto odopiera výživu. Jasný to odkaz humanizmu spred osemnástich storočí dnešku, ktorý síce výživu vedome neodopiera, zato však takmer každý piaty človek na Slovensku žije na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Ako uvádza správa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), k tým najviac ohrozeným patria práve rodiny s jedným rodičom, viacdetné rodiny ako aj ľudia so zdravotným znevýhodnením a rómska menšina. V danom prípade práva dieťaťa nie sú dotknuté primárne, skôr ide o druhotné dôsledky sociálnej situácie, v ktorej sa rodič, alebo iná osoba zodpovedná za starostlivosť o dieťa, nachádza.

Tak si myslím, že v prípade hodnotenia úspechov dosiahnutých za štvrťstoročie samostatného Slovenska, by nebolo od veci pohovoriť si aj o zlyhaniach štátu a jeho orgánov. Asi by to bola veľká a výrečná anketa.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky