INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Hudobný večer v Zichyho paláci

Hudobný večer v Zichyho paláci

V predvianočnom adventnom období usporiadala ZUŠ Jána Albrechta sídliaca v Petržalke koncert v Zichyho paláci v historickom centre Bratislavy. Program inšpirovaný vianočnou tematikou korešpondoval s očakávaním publika, ktoré zaplnilo sálu do posledného miesta. Mnohí z rodičov a priateľov školy sa museli uspokojiť s postávaním.

Vynikajúce výkony žiakov a študentov ZUŠ  sprevádzali takmer dvojhodinový koncert. Vianočná nálada  v slovenských koledách a piesňach zo 16. a 17. st.  v podaní speváckeho zboru Sláviček bola umelecky stvárnená  ped. Mgr. Ľ. Hálovou. Zborovú skladbu s názvom Šťastné Vianoce  od A. Brezovského pripravili so speváckym odborom  ped. A. Górászová a D. Andučič-Tóthová,  ktorá zbor dirigovala.

V prednese bolo cítiť radosť a entuziazmus. Z klaviristov spomenieme bravúrnu hru  najmä Davida Fančoviča a Ryana Martina Bradshawa z triedy Mgr. art. V. Ilievskej. Reprezentačne zapôsobili  komorné ansamble v spojení sláčikových, dychových nástrojov, spevu a klavíra. Veľký úspech zožal spevák Dávid Šavlík (ped. Mgr. art. Ľ. Hudecová) – piesňami White Christmas a Adeste Fideles očaril prítomné publikum. Na klavíri ho sprevádzal Mgr. art. P. Šandor. ZUŠ Jána Albrechta spríjemnila podujatím večerné chvíle a priniesla krásu do súčasného hektického života.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201