INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vladimír Bajan: Klientom z Vavilovovej zvýšime kvalitu života

Vladimír Bajan: Klientom z Vavilovovej zvýšime kvalitu života

Poslanci miestneho zastupiteľstva v Petržalke na májovom zasadnutí schválili zámer mestskej časti zrekonštruovať Stredisko sociálnych služieb na Vavilovovej ulici. O prestavbe budovy sme sa rozprávali so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom.

Prečo ste sa rozhodli investovať do strediska na Vavilovovej ulici?

Súčasné priestory strediska sú stiesnené a obmedzujúce. Zároveň sa musíme vysporiadať s platnými zákonnými normami krajiny, či už ide o vyhlášku ministerstva zdravotníctva alebo napríklad protipožiarne opatrenia.Kapacita sa po prestavbe rozšíri zo súčasných 20 miest takmer o tretinu. To však nie je hlavným cieľom zámeru. Tým je zvýšenie kvality života klientov v zariadení a dôstojnejšie poskytovanie sociálnych služieb.

Na čo sa môžu klienti po prestavbe tešiť?

S rekonštrukciou vytvorí zázemie na rôzne terapie a aktivity. Ide napríklad o biblioterapiu, muzikoterapiu, arteterapiu, pohybovú a pamäťovú rehabilitáciu a rôzne relaxačné činnosti.  Konkrétne sa rekonštrukciou a nadstavbou budovy vytvoria aj nové izby pre klientov, spoločenská a rehabilitačná miestnosť , jedáleň, či hygienické zariadenia.

Aké náklady si rekonštrukcia vyžiada a kedy s ňou plánujete začať?

Predpokladaná cena prestavby je zhruba 850-tisíc eur. Presnú cenu nám ukáže projektová dokumentácia. Stavebné práce plánujeme v rokoch 2017 až 2019, nakoľko sú rozdelené na dve etapy. V prvej etape počítame s nadstavbou strediska a prestavbou priestorov Domova pre rodičov a deti. V druhej sa bude rekonštruovať zariadenie opatrovateľskej služby.

Komu stredisko prioritne slúži?

Stredisko na Vavilovovej poskytuje najmä starostlivosť o obyvateľov, ktorí zo zdravotných dôvodov potrebujú nepretržitú opateru. Myslíme aj na ľudí v ohrození, unikajúcich pred týraním. Súčasťou zariadenia je aj Útulok pre matky s deťmi. Tiež poskytuje bývanie a poradenstvo osamelým rodičom s deťmi, ktorí sú v ohrození.

Kde ešte mestská časť poskytuje sociálne služby?

Stredisko sociálnych služieb ako naša organizácia má dve prevádzky, okrem Vavilovovej aj na Mlynarovičovej ulici. Tam je kapacita tiež 30 lôžok pre obyvateľov, ktorí sú odkázaní na nepretržitú opateru . Tento objekt prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2007 výlučne z rozpočtu mestskej časti Petržalka.

Okrem toho vykonávame terénne práce priamo v obydliach Petržalčanov, kde sa staráme o ľudí, ktorí zo zdravotných alebo sociálnych dôvodov potrebujú opatrovateľskú službu. Takto sa staráme o 80 až 90 ľudí. Osemdesiatke až stovke ľudí denne rozvážame obedy.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.