INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Príďte na zastupiteľstvo

Príďte na zastupiteľstvo

Petržalskí poslanci sa opäť stretnú 3. mája na dvanástom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Na programe je prijatie stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia  a tiež stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Značný priestor bude venovaný aj schvaľovaniu 32 žiadostí o finančnú dotáciu nad 2-tisíc eur podľa nových pravidiel, ktoré poslanci prijali minulý rok. Gestori tiež predstavia koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení a rozvoja športu na roky 2016 – 2023. Poslanci budú mať možnosť  vyjadriť sa k overovacej architektonicko-urbanistickej štúdii Južné mesto Bratislava-Petržalka a k parkovaciemu domu DP III na Einsteinovej ulici. Zasadnutie sa začína o 9.00 h v rokovacej sále na Kutlíkovej ulici 17 a je ako vždy verejné.

Program májového zasadnutia

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky