INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Miesto, na ktoré asi aj bohovia zabudli (3)

Miesto, na ktoré asi aj bohovia zabudli (3)

Vo februárových PN č.2 sme vás naposledy informovali o obmedzenej možnosti využívať MHD pre obyvateľov rodinných domov v blízkosti petržalského cintorína. Do tejto časti Petržalky (zástavka Cintorín Petržalka) chodí iba autobus číslo 80, a to len raz za hodinu a  medzi 8. a 14.hodinou nechodí vôbec. Cez víkend len každú druhú hodinu.  Bývajú tu prevažne starší ľudia a rovnako aj cintorín navštevujú častejšie seniori. Ak sa chcú dostať do najbližšieho obchodu (Vienna Gate) či k doktorovi (Záporožská ulica) a nestihnú práve ten jediný autobus, musia odšliapať cca 15 minút pešo na najbližšiu zástavku na Úderníckej ulici bez ohľadu na počasie, ročnú či dennú dobu. Podľa mapy je to 1,2 až 1,5 km, pričom štandard dochádzkovej vzdialenosti na sídlisku na zastávku je 500 metrov.

Aktuálny grafikon
Aktuálny grafikon

Blížia sa školské prázdniny a to je čas, kedy sa k petržalskému cintorínu autobusom nedostanete. Podľa aktuálneho grafikonu do tejto časti Petržalky počas júla a augusta jednoducho žiadna linka nepremáva. Respektíve nepremávala. Do problému s nedostatočnou dostupnosťou MDH sme zapojili petržalských i mestských poslancov za Petržalku, magistrát, Dopravný podnik Bratislava (DPB) a oslovili sme i Marianum ako správcu cintorína.

A veci sa konečne pohli. Magistrát ako objednávateľ výkonov od DPB našiel riešenie. Podľa informácií od Ing. Miroslava Borišinca, povereného vedením oddelenia verejnej dopravy na magistráte, sa podarilo nájsť kompromis v podobe dočasného posilnenia spojov  na existujúcej trase tak, aby bola zabezpečená obsluha aj počas školských prázdnin. Dopravný podnik však podmienil trvalé zahustenie spojov na tejto linke vyriešením problému bezpečného otáčania vozidiel MHD, o čo by sa mala postarať mestská časť. M.Borišinec: „Vzhľadom na akútnosť potreby zvýšenia spojov na linke č. 80 do predmetného územia  dopravný podnik už od 1.7. 2016  pristúpi k provizórnemu riešeniu otáčania vozidiel na Kaukazskej ulici tak, aby aspoň dočasne vyhovel požiadavkám cestujúcej verejnosti na zahustenie spojov a prevádzku linky  k cintorínu počas školských prázdnin. V prípade, ak by sa mestskej časti nepodarilo vyriešiť problém s otáčaním vozidiel MHD pri cintoríne v dohľadnom čase, bude musieť byť posilnené zachádzanie spojov linky k cintorínu ukončené.“

Spevnená plocha pred cintorínom
Spevnená plocha pred cintorínom

Petržalský poslanec Jozef Vydra, ktorý si prišiel osobne vypočuť obyvateľov dotknutých ulíc: „Som rád, že sa dobrá vec podarila aj vďaka PN. Ľudia bývajúci v tejto časti si to zaslúžia. Chystá sa rozvoj tohto územia, no kým sa bude stavať a niečo meniť, je toto riešenie nutné. Uvidíme, ako dlho bude „dočasné“. Vyriešilo by sa to elegantnejšie, keby k cintorínu chodili (častejšie) menšie autobusy, ktoré potrebujú menej miesta. Je teraz na nás, poslancoch mestskej časti, aby sme našli financie v rozpočte na obratisko.“

Poslanec Jozef Vydra s nespokojnými Petržalčankanmi
Poslanec Jozef Vydra s nespokojnými Petržalčankanmi

Petržalský a mestský poslanec Oliver Kríž, ktorý sa problematike spojov k Cintorínu Petržalka intenzívne venoval aj v minulosti:

“Som rád, že sa nám podario dosiahnuť aspoň dočasné posilnenie dopravnej obslužnosti petržalskeho cintorína počas školských prázdnin. Na petržalskej úrovni sa však budeme musieť začať zaoberať projektom organizácie dopravy na spevnenej ploche pred cintorínom. Preto plánujem tento projekt otvoriť na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v Petržalke.

Zároveň som celkovo naštartoval proces zbierania podnetov ohľadne petržalskeho linkovania MHD. V súvislosti zo otvorením električkovej trate cez Starý most plánuje totiž Dopravný podnik otvoriť a meniť grafikony autobusov. Myslím si, že to je vhodný moment na zbieranie nápadov od obyvateľov. Desiatky podnetov som vyzbieral v denných centrách seniorov a ďalšie privítam od občanov prostredníctvom e-mailu na oliver@kriz.sk.”

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky