INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Do práce na bicykli

Do práce na bicykli

Máj už tradične patrí začiatku cyklistickej sezóny. Slovenské samosprávy sa pridávajú do akcie Do práce na bicykli. Výnimkou nie je ani  Petržalka, ktorej úrad zostavil päť tímov. Zúčastnení úradníci tak budú jazdiť počas celého mája do práce na bicykli. Mestská časť tiež vytvorila novú rubriku Cyklodoprava na domovskej webovej stránke www.petrzalka.sk. Na nej si milovníci cyklistiky nájdu všetky potrebné informácie. Petržalka zároveň v rámci plánovaného rozvoja postupne v najbližších rokoch dobuduje cyklotrasy tak, aby boli všetky existujúce chodníky navzájom prepojené.  

V súčasnosti existuje v Petržalke sieť rôznorodých cyklotrás – od tých medzinárodného významu až po „sídliskové“. Základná kostra hlavných cyklotrás je síce zadefinovaná v územnom pláne, ale chýba ich prepojenie, aby cyklisti prešli po jednej trase súvislo, bezpečne a efektívne z bodu A do bodu B. Preto samospráva v štúdii nielen hľadala „kľúč“ na ich pospájanie, ale aj spôsob, ako vyhovieť všetkým požiadavkám cyklodopravy – bezpečnosť, dobrá obslužnosť územia a v neposlednom rade aj celková atraktivita trasy. Do práce na bicykli bude v máji jazdiť aj Nataša Manduchová z útvaru miestneho kontrolóra. Položili sme jej niekoľko otázok.

Kedy ste sa zúčastnili na akcii Do práce na bicykli po prvý raz a čo vás k tomu viedlo?

Prvýkrát to bolo vlani. „Nahovoril“ ma na to mladší kolega, s ktorým som sa stretávala v priestoroch garáže, kde sú umiestnené stojany pre odloženie  bicyklov zamestnancov miestneho úradu.  Napokon som sa rozhodla do akcie zapojiť, keďže som v tom čase, aj keď nie celkom pravidelne, chodila

do práce na bicykli. Väčšinou som sa ale cyklistike venovala rekreačne,  niekedy som použila bicykel ako dopravný prostriedok na odvezenie väčšieho nákupu, predovšetkým pred víkendom.

Čo sa od minulého roka vo vašom vzťahu k cyklistike zmenilo?

Keď som si prečítala vyhodnotenie akcie „Do práce na bicykli“ za rok 2015, kde bolo vyhodnotené aj to, koľko kg CO2 nebolo vyprodukovaného, uvedomila som si, že okrem toho, že urobím niečo pre svoje zdravie, môžem svojou troškou prispieť aj k ochrane životného prostredia.

Zúčastňujete sa aj na tomto ročníku?

Áno, zúčastním sa v tíme spolu s kolegami z miestneho úradu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky