INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci rokovali o rozpočte, ale aj o Petržalských novinách

Poslanci rokovali o rozpočte, ale aj o Petržalských novinách

Decembrové zasadnutie petržalských poslancov sa malo prioritne venovať rozpočtu na budúci rok. No ešte predtým, než sa k diskusii o tomto najdôležitejšom dokumente pre fungovanie mestskej časti dostali, na návrh poslanca Petra Cmoreja rozhodovali o budúcnosti Petržalských novín.

Jeho návrh spočíval v tom, aby si mestská časť neobjednala žiadne ďalšie číslo našich novín, prípadne, aby starosta vypovedal zmluvu s Petržalskými novinami. Žiadny z týchto návrhov neprešiel, rovnako ako návrh poslancov Jána Hrčku a Jozefa Vydru na zníženie vydaní novín na polovicu.

Keďže tomuto bodu venovali veľkú pozornosť, do času našej uzávierky stihli prerokovať už len jeden, hoci najdôležitejší bod – rozpočet. Poslanci schválili rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2018 s príjmami a výdavkami v čiastke 35 928 082 eur. Okrem iného ešte poverili starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018. Schválili tieto poslanecké priority, ktoré budú zapracované v rámci prerozdelenia prebytku rozpočtu za rok 2017:

– rekonštrukcia základných a materských škôl – 300 000 eur

– rekonštrukcia I. etapy Nobelovho námestia – 30 000 eur

– rekonštrukcia polievacích vodovodov – 20 000 eur

– vybudovanie klimatizácie v pobočkách knižnice  – 3 000 eur

Poslanci v tejto súvislosti zobrali na vedomie aj výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2019 a 2020.

Aby naplnili náklady na pokrytie výdavkov na výkon poslaneckého mandátu, tak  znížili plat vicestarostov na polovicu. Predkladateľ tohto návrhu, poslanec Ján Hrčka, návrh odôvodňoval tým, že podľa neho sú dvaja vicestarostovia zbytoční.

Vicestarostov sa však zastal napríklad poslanec Juraj Kríž, podľa ktorého majú obaja veľkú spoločenskú, politickú a spoločenskú zodpovednosť a vážnosť v 150‑tisícovej Petržalke. Krátenie platov považuje preto za nedôstojné, demagogické, populistické a necitlivé. „Preto som vtipne povedal, že keď chceme tak veľmi šetriť, vo všetkých ohľadoch, tak som poznamenal, nech obaja podpíšu s úradom výkon brigádnickej práce,“ uviedol Kríž. Vykonávanie funkcie vicestarostu s platom 600 eur považuje za nedôstojné, hlúpe a akt zloby.

„Tieto eskamotérstva pred voľbami beriem ako politickú hru,“ skonštatoval pre TASR Vladimír Bajan. „Tento rozpočet sa rodil veľmi ťažko. „Bolo potrebných množstvo rokovaní s poslancami, ktorí chceli v rozpočte vidieť predovšetkým svoje vlastné priority. A to aj napriek tom, že v ňom nenaplánovali žiadne kapitálové príjmy, čiže nerátajú so žiadnym predajom majetku. Preto som rád, že sa nám napokon podarilo vykreovať vyrovnaný a dovolím si tvrdiť, že aj dobrý rozpočet. Som presvedčený, že je to najmä vďaka nášmu prednostovi Miroslavovi Štefánikovi, čo, napokon, potvrdili aj viacerí poslanci.“

A na záver pre našich čitateľov jedna dobrá správa. Napriek snahe niektorých poslancov zlikvidovať Petržalské noviny, budú vychádzať aj naďalej. Prvé číslo v roku 2018 vyjde 19. januára. Podrobnejšie sa k rozpočtu aj k ostatným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva teda vrátime práve v tomto čísle.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky