INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka má rozpočet na ďalší rok

Petržalka má rozpočet na ďalší rok

Poslanci na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí schválili najdôležitejší dokument pre budúcoročné fungovanie Petržalky. Nielen petržalský rozpočet, ale rozpočty viacerých mestských častí mohli byť vážne ohrozené. Mesto totiž nastavilo príjmovú časť rozpočtu pri dani z príjmov fyzických osôb nižšie, než je odhad štátu, čo je z pohľadu tvorby rozpočtu absolútne vylúčené a doteraz sa tak nestalo. Petržalka by tak prišla o 800-tisíc eur! Starostovia však spojili svoje sily a vďaka nim táto absurdita v mestskom rozpočte už nefiguruje. Petržalský rozpočet teda vychádzal z návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2017, kde je navrhovaný mierne zvýšený výnos z dane pre obce.

zastupitelstvo31.3 (3)

Ďalšou významnou položkou, ktorá mohla negatívne ovplyvniť nielen petržalský, ale aj rozpočty veľkých mestských častí bolo čakanie na to, či primátor Ivo Nesrovnal naplní uznesenie o solidarite ešte z decembra 2015. Napokon, takmer po roku, opäť na nátlak starostov, pripravil zmenu štatútu, kde sa hovorí, že veľké mestské časti budú menším solidárne pomáhať fixnou sumou 1 950-tisíc eur. Poslanci stihli na poslednú chvíľu zmenu štatútu odsúhlasiť. Petržalka  tak  do rozpočtu získa  ročne takmer 300-tisíc eur.

Budúcoročný rozpočet petržalská samospráva tvorila intenzívne s poslancami a obyvateľmi. Dôsledne sa zaoberala každým návrhom, diskutovala o ňom, spoločne sa určovali priority, lebo rozpočet, žiaľ, nedovoľuje realizovať všetko, čo by sme v Petržalke chceli postaviť, opraviť, vybudovať. Boli doňho zapracované všetky požiadavky poslaneckých klubov, až na tri výnimky, ktoré zostanú otvorené až do záverečného účtu. Ide o dofinancovanie budovania ihriska Jama, opravu strechy na DK Zrkadlový háj a zvýšené finančné požiadavky na školy.

Bývalá materská škola a jasle Vyšehradská 17
Bývalá materská škola a jasle Vyšehradská 17

V rozpočte je zapracovaná aj kľúčová priorita starostu Vladimíra Bajana – zvýšenie platov opatrovateliek a učiteliek materských škôl.

Petržalský rozpočet na budúci rok je vyrovnaný a môžeme ho charakterizovať ako investičný.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 sme vychádzali zo zákona o štátnom rozpočte. Oproti roku 2016 by sme mali mať príjem vyšší o 1,3 milióna eur. Najvyšší podiel na tomto zvýšení má najmä daň z príjmu fyzických osôb a zvýšená daň z nehnuteľností. Kapitálové príjmy by mali priniesť do rozpočtu viac o 46-tisíc eur a finančné operácie (úver na výstavbu MŠ Vyšehradská) viac o 230-tisíc eur.

Ihrisko Jasovská
Ihrisko Jasovská

Ostatné príjmy sú zhruba na úrovni roku 2016.

Vo výdavkovej časti plánujeme nárast o 870-tisíc eur pri bežných výdavkoch a v  kapitálových o 2 milióny 34-tisíc eur. Najviac peňazí pôjde na rekonštrukciu budovy MŠ Vyšehradská, na rekonštrukcie škôl a školských jedální, na budovanie nových tried ŠKD, detských ihrísk pri MŠ, ktoré sú v ZŠ Černyševského a ZŠ Nobelovo námestie. Navýšenie výdavkov si vyžiadala aj ďalšia etapa budovania ihriska Jama na Lúkach.

Plánujeme vybudovať ďalší výbeh pre psov a na nové kontajnerové stojiská máme ako každý rok vyčlenených 15-tisíc eur. Do rozpočtu sme zaradili 400-tisíc eur na rekonštrukciu komunikácií, čo je doteraz rekordná suma. Okrem toho pôjde 190-tisíc na budovanie cyklotrás a chodníkov.

Keďže mestskí poslanci prijali VZN o parkovaní len pred pár dňami a je úplne iné, než aké mali k dispozícii miestni poslanci, tak o ďalších krokoch bude rozhodovať parkovacia komisia v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Petržalskí poslanci na tomto zasadnutí ale uznesením vyjadrili svoj nesúhlas so zmenou štatútu mesta, ako ju navrhol pán primátor, lebo je pre mestské časti nevýhodná.

Z programu rokovania miestneho zastupiteľstva bol stiahnutý bod o VZN o miestnom poplatku za rozvoj. Dôvodom je novela zákona, ktorú schválil parlament 7. 12. a ktorá hovorí, že správu poplatku za rozvoj vykonáva obec, v Bratislave mestská časť, ktorá ho na svojom území uložila, pričom na účely tohto zákona má mestská časť postavenie obce. A novela neukladá povinnosť prijať VZN do konca roka, preto sa ním budú poslanci zaoberať až v januári, aby bol čas aktualizovať ho na nové podmienky. Čo je však dôležité, podľa novely sa výnos sa musí použiť v katastrálnom území, kde vznikol – nielen podiel mestskej časti, ale aj podiel mesta.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky