INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

BSK podporil vznik Národného centra Zemník

BSK podporil vznik Národného centra Zemník

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na svojom poslednom tohtoročnom pracovnom zasadnutí schválili podporu iniciatíve vzniku Národného centra rýchlostnej kanoistiky aveslovania. Župa bude financovať vybudovanie infraštruktúry pre verejnoprospešný účel v lokalite Zemník. Projekt počíta s rozpočtom 17,3 mil. eur (bez DPH) a je zaradený medzi športové projekty výnimočného významu MŠVVŠ SR. BSK finančne podporí vybudovanie potrebnej turisticko-relaxačnej infraštruktúry, teda cyklotrás či trás pre korčuliarov.

Jarovské rameno, centrálne foto, pohľad z hrádze
Jarovské rameno, centrálne foto, pohľad z hrádze

„Zámer otvára dvere pre výraznejší rozvoj jedného znajúspešnejších športov na Slovensku. Je zaujímavý aj pre Petržalku, kde sú tisíce detí, ktoré môžu zmysluplne tráviť voľný čas kanoistikou. Otvárajú sa možnosti aj pre ďalšie športy. Kdobudovaniu centra vedie ešte dlhá cesta, no bratislavská župa výrazným spôsobom prispela kvýstavbe práve tým, že deklaruje záujem otento projekt,“ zhrnul v tlačovej správe BSK poslanec bratislavského župného parlamentu Juraj Kadnár.
Veslovanie je už od 18. storočia jedným znajobľúbenejších športov vbratislavskom regióne. Prvý športový klub bol založený už vroku 1862 aaž do prvej svetovej vojny sa vPečnianskej zátoke vBratislave organizovali významné podujatia. Prvý vodácky oddiel Dunajčík vznikol vBratislave vroku 1924 askarloveským Tatranom majú dovedna takmer tisíc členov. Na Slovensku je tridsať aktívnych klubov pre rýchlostnú kanoistiku až osem z nich je vBratislave.

Lenka Kolpachová, kanoistka
Lenka Kolpachová, kanoistka

„Slovenskí pretekári v rýchlostnej kanoistike patria dlhodobo medzi najlepších na svete, kanoistike patrí pozícia jedného z najúspešnejších olympijských slovenských športov anapriek tomu patrí Slovensko medzi úzku skupinu krajín, ktorá nemá vlastnú regulárnu bázu. Problému absencie vhodnej infraštruktúry každoročne čelí SZRK pri organizovaní majstrovstiev Slovenska akvalifikačných pretekov. Veríme, že ďalšie medailové generácie už budú vyrastať na Zemníku vareáli Národného centra rýchlostnej kanoistiky aveslovania,“ predstavila projekt predkladateľka materiálu na pracovnom zasadnutí zastupiteľstva BSK, poslankyňa Tatiana Mikušová.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky