INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Online diskusia so starostom

Online diskusia so starostom

Aj v posledný mesiac roku 2016 bude starosta odpovedať na otázky obyvateľov. Počas siedmich hodinových diskusií odpovedal tento rok na 40 otázok týkajúcich sa nielen diania v Petržalke, ale aj na úrovni mesta, kde ako mestský poslanec, spolu s ďalšími poslancami z Petržalky, obhajuje záujmy Petržalčanov. Otázky obyvateľov smerovali najmä do oblasti čistoty a poriadku, veľmi často sa pýtali aj na tak dlho očakávané otvorenie prvej verejnej plavárne, prvú cestu električkou či lokálne problémy opráv komunikácií, údržby zelene a plánovaných investícií.

Decembrová online diskusia so starostom sa začne 5. decembra 2016 o jednej hodine. Vaše otázky posielajte cez ikonu „online diskusie“ na domovskej stránke Petržalky, kde si môžete pozrieť otázky a odpovede predchádzajúcich diskusií.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201