INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Spoločnosť EEI si nebude od Petržalky nárokovať žiadne náklady

Spoločnosť EEI si nebude od Petržalky nárokovať žiadne náklady

Spoločnosť EEI s.r.o., ktorá mala na základe riadnej, transparentnej a zákonnej súťaže vybudovať a prevádzkovať parkovací systém v Petržalke, od zmluvy koncom októbra odstúpila. Urobila tak po tom, ako voči zákazke, ktorú riadne vyhrali ako aj voči nej samotnej vyvinuli niektorí poslanci hysterickú a agresívnu antikampaň.

Viacerí poslanci po tomto kroku naznačovali, že tým v podstate vznikla mestskej časti škoda, dokonca už hľadali aj tých, ktorým by sa mala zosobniť. Dnes však spoločnosť EEI prišla s návrhom, že si nebude nárokovať žiadne ani ekonomicky oprávnené náklady, ktoré predpokladala koncesionárska zmluva. Mestská časť sa na druhej strane zaviaže, že dokumentáciu, ktorá bola súčasťou materiálov, predkladaných na zastupiteľstvo, nebude pre svoje účely používať. Ide o výkresy organizácie dopravy na miestnych komunikáciách pre celé územie Petržalky. Tým je doterajší proces prípravy parkovacej politiky tak, ako ho navrhovalo vedenie, uzavretý.

Ani na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva neodzneli zo strany kritikov odmietnutého modelu parkovacej politiky žiadne návrhy ako ďalej. Napriek tomu, že jeden z nich ešte 26. októbra v priamom prenose spravodajskej televízie povedal, že majú pripravený konkrétny návrh riešenia, doposiaľ s ním neoboznámili ani verejnosť ani svojich kolegov v zastupiteľstve. Riešenie parkovania v Petržalke je teda stále na bode nula a nič na tom nezmení ani pseudoanketa, ktorá pre niektorých poslancov na základe 80 neidentifikovateľných odpovedí dokázala vyvodiť jediný záver a to realizáciu ďalšieho prieskumu verejnej mienky na tému parkovanie za cca 20 tisíc Eur. Vyvstáva teda otázka, či práve tieto náklady nebudú prestavovať pre samosprávu škodu, keďže prieskumov a diskusií s verejnosťou bolo na úrovni Petržalky i mesta za posledné roky niekoľko.

Aj na včerajšom zastupiteľstve vedenie Petržalky deklarovalo ochotu a podporu príprave nového modelu parkovacej politiky. Pre niektorých poslancov bola parkovacia politika, ktorú na základe odborných analýz a po konzultáciách s Výskumným ústavom dopravným v Žiline a ďalšími odborníkmi pripravilo vedenie Petržalky, podľa ich vyjadrení neakceptovateľná. Preto je logické, že očakávania smerujú práve k parametrom, rozsahu či náplni nového návrhu z dielne poslancov. „Každý ďalší mesiac či rok nečinnosti bude viesť k rapídnemu zhoršovaniu situácie či dokonca kolapsu. Ak poslanci – ako tvrdia – majú pripravený svoj konkrétny návrh, a navyše že je lepší ako ten predchádzajúci, mali by ho už konečne predstaviť a nie vytvárať okolo neho nejasnosti a hmlu a skrývať sa za ďalší prieskum verejnej mienky. Veď im ide o riešenie a nie o vytĺkanie politického kapitálu, či nie?“, zamýšľa sa starosta Petržalky Vladimír Bajan. Ako dodal, je jasné, že kritizovať je jednoduchšie, ako niečo tvoriť, ale vychádza len z toho, čo poslanci ústami jedného z nich sami tvrdia a to, že majú pripravený konkrétny návrh riešenia. Vedenie Petržalky, ostaní poslanci ale aj verejnosť naňho netrpezlivo čakajú.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky