INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalské parkovanie – nekonečný príbeh …

Petržalské parkovanie – nekonečný príbeh …

Máme smolu, že sme sa nenarodili tam, kde sú politici aspoň trochu predvídaví.  Keby sme to šťastie mali, tak by sa politici dopredu postarali o to, aby sme hocikedy pohodlne parkovali. Nakoľko nie sme tí vyvolení, tak teraz pomaly autá parkujú na sebe, musíme ich odtláčať, aby sme mohli odísť, alebo večer krúžime okolo domu a hľadáme malú medzierku, kde by sme mohli odstaviť svojho tátoša.

Za socializmu sa v Petržalke parkovalo pohodlne. Áut bolo málo a parkovacích miest dostatok. Až na prelome 90-tych rokov sa situácia začala meniť. Autá začali pribúdať oveľa rýchlejším tempom, ako sa stavali nové parkoviská. Tie sa vlastne stavali s novými domami a tiež to bolo poddimenzované, takže každou výstavbou sa situácia v parkovaní zhoršovala. Už tu mali politici prijať rozhodnutie, ako sa bude v Petržalke parkovať. Nebolo by to také bolestné a frustrujúce, ako keď sa to rieši až teraz. Ale poďakujme, že sa to aspoň začalo riešiť.

Otázne je, či postup našich volených zástupcov bol ten najsprávnejší. Celoplošné „zdanenie“ parkovacieho miesta vo výške 60 eur šokoval petržalskú verejnosť. Veď túto sumu platia občania v lukratívnom Starom Meste. A aby to nebolo málo, tak súkromná spoločnosť, ktorá bola vybraná vo verejnej súťaži, mala navrhnúť, vybudovať, prevádzkovať a udržiavať parkovací systém MČ Petržalka za sumu skoro 5 miliónov euro počas 7 rokoch. Príjmy MČ Petržalka sú vo výške 30 miliónov eur. Teda 1/6 rozpočtu by dostala súkromná spoločnosť počas siedmich rokov.

Parkovanie obrázok 3

Treba sa pozrieť na to, čo by za to dostali občania Petržalky. Súkromná spoločnosť by bola povinná vybudovať parkovacie miesta na komunikáciách 3. a 4. triedy. Vlastne označiť vodorovným a zvislým značením parkovacie miesta – namaľovať biele čiary na cesty, parkoviská a sčasti aj chodníky. Zabezpečiť letnú aj zimnú údržbu. To je už lepšie, lebo v súčasnosti sa o to stará VPS Petržalka a dostáva na to peniaze z rozpočtu. Tie by sa ušetrili. A zároveň zabezpečiť kompletnú prevádzku parkovania podľa zmluvy. Ale nemusí vybudovať ani jedno nové parkovacie miesto, ktoré stojí asi tisíc eur. A na opravu výtlkov musí dať 3-tisíc eur ročne. Či dostanú občania za svojich 60 eur dostatočnú službu, si každý čitateľ urobí sám.

Keď som bol poslancom miestneho zastupiteľstva v roku 1999, tak som navrhoval už vtedy, aby sme kompletne po celej Petržalky namaľovali vodorovné značenie na parkovanie. Určite by sa tým získali aspoň 3 % parkovacích miest, keď nie viac. Pri množstve 18-tisíc parkovacích miest to je 540 parkovacích miest. Neuspel som. Ba ani v roku 2008, keď som to znovu navrhol, to neprešlo. Dôvod? Farba by bola drahá! Tak sme aspoň z niektorých ulíc urobili  jednosmerné a označili vodorovným značením parkovacie miesta. A moja zmienka o potrebe výstavby parkovacích domov, bol som ich pozrieť v Ostrave, nevyvolala priaznivú odozvu ani medzi poslancami, ani medzi obyvateľmi.

Parkovanie obrázok 1

V Petržalských novinách vyšli k tomu v roku 2010 štyri články na pokračovanie, vrátane vizuálov.  A – nič! Ani hore – ani dole. Pritom bez parkovacích domov je cesta k parkovaniu v Petržalke doslova zarúbaná. Takže, znova sa treba zamyslieť nad postupom v parkovacej politike. Či by nebolo rozumnejšie najprv z rozpočtu MČ označiť všetky parkovacie miesta v Petržalke, ďalej vodorovnými a zvislými dopravnými značkami vyznačiť voľné priechody ako prístupy ku každému bytovému domu a každému vchodu pre rýchlu zdravotnícku pomoc, hasičov, havarijnú službu, až potom, keď bude kompletná inventúra týchto miest, po diskusii s občanmi zavádzať rezidenčné parkovanie. A hľadať kompromis medzi volenými zástupcami – starostom, poslancami a obyvateľmi Petržalky.

Juraj Kováč

poslanec Miestneho zastupiteľstva Petržalka 1998 – 2002, 2006 – 2010, prvý zástupca starostu 2006 – 2010

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky