INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Petržalka si bude môcť dovoliť aj investície

Petržalka si bude môcť dovoliť aj investície

Poslanci na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí bez problémov a bez veľkých diskusií schválili rozpočet na budúci rok. Rozpočet bol azda najdôležitejším bodom rokovania petržalského zastupiteľstva. Ako povedal prednosta MÚ Miroslav Štefánik, po niekoľkých rokoch, kedy sa rozpočet musel držať pri zemi, je ten budúcoročný expanzívny, dovoľuje aj investície za vyše 4 milióny eur, ako napr. výstavbu plavárne, budovanie ihrísk, obnovu ciest a pod. Ráta s navýšením výdavkov nielen na nevyhnutné „plátanie“ terás a ciest, ale aj na ich dôkladnejšie a rozsiahlejšie opravy.

„Mrzí ma, že z budúcoročných príjmov ubudne 2,5 milióna eur ako príspevok solidarity pre ostatné mestské časti,“ povedal starosta Vladimír Bajan. „Táto suma predstavuje nie 3 percentá, ako znie dohoda, ale 6 percent z našich príjmov. Som presvedčený, že zmluva o solidarite medzi väčšími a menšími mestskými časťami by sa mala prehodnotiť. Peňazí z dane z príjmu fyzických osôb bude výrazne menej, lebo ktosi sa prerátal v počte obyvateľov Bratislavy…“

Napriek týmto prekážkam sú z rozdelením peňazí pre jednotlivé oblasti spokojní všetci. Veríme, že s rozpočtom v konečnom dôsledku budeme spokojní aj my, Petržalčania. Poslanci sa oboznámili aj s odpočtom priorít mestskej časti. Prestávku v rokovaní tradične v tomto predsviatočnom čase spestrili domácimi vianočnými koláčikmi petržalské seniorky, ktoré schuti poslancom aj zaspievali.

O ďalších bodoch poslanci rokovali až po uzávierke Petržalských novín. Podrobne sa k rozpočtu a k ostatným témam, ktoré odzneli na zastupiteľstve, budeme venovať v januári.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201