INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aké priority majú petržalskí poslanci?

Aké priority majú petržalskí poslanci?

Pomaly sa blíži koniec roka a s ním aj plánovanie na rok nasledujúci. Tvorí sa rozpočet, poslanci prichádzajú s návrhmi, čo prioritne treba v Petržalke zrekonštruovať, vybudovať, na čo by sa mali minúť peniaze. Oslovili sme teda poslanecké kluby a aj starostu, aby povedali, čo by chceli v Petržalke a pre Petržalčanov v roku 2018 spraviť, aké sú ich priority.

Poslanecký klub My sme Petržalka

Ján Bučan (predseda): Rekonštrukcie základných a materských škôl patria už tretí rok medzi priority nášho poslaneckého klubu My sme Petržalka. Túto tému chceme opätovne presadiť aj v aktuálne pripravovanom rozpočte, aby koncom roku 2018 boli nové hygienické zariadenia dokončené na všetkých 11 základných a 23 materských školách.

Budúci rok by sa tiež malo vybudovať parkovisko na Furdekovej 2, keďže tento rok bola preň vypracovaná projektová dokumentácia a potrebné procesné úkony. Realizovať tiež budeme chcieť priority, s ktorými sa na nás obrátili Petržalčania, ako napríklad nový povrch pre multifunkčné ihrisko na Furdekovej ulici (iniciovala organizácia Kaspian), prebudovanie betónových „bazénov“ na zeleň na Lietavskej ulici  (iniciovala pani Sylvia) či rozšírenie parkovacích kapacít na  Budatínskej ulici (inicioval pán Dušan).

Oľga Adamčiaková (členka): Ďalšou vážnou, rozpočtovou témou bude finančné ohodnotenie učiteľov, nepedagogických zamestnancov, ale aj zamestnancov v sociálnych službách. V tomto prípade budeme žiadať vyčlenenie financií pre týchto zamestnancov.

Ľubica Turčanová (členka): Pokračovať tiež chceme v revitalizácii športovísk a školských dvorov. V tomto roku sa pripravuje revitalizácia atletickej dráhy pri ZŠ Nobelovo námestie, budúci rok by sme radi presadili ďalšie dve atletické dráhy pri ZŠ Lachova a ZŠ Holíčska, ktoré by boli mimo vyučovacích hodín prístupné aj verejnosti.

Ľuboš Kačírek (člen): V rámci verejných priestranstiev by sme chceli presadiť skultúrnenie plochy pred Domom kultúry Zrkadlový Háj a  budeme tiež pokračovať v osádzaní lavičiek a košov a podporovať budovanie sídliskových predzáhradiek.

Poslanecký klub MLADÁ BRATISLAVA, STRANA ZELENÝCH a NEZAVISLÍ

Väčšina členov nášho klubu chce obyvateľom Petržalky na budúci rok dopriať nové moderné priestory, kde budú môcť športovať a tráviť voľný čas. Medzi najväčšie priority, na ktoré chceme nájsť peniaze v rozpočte mestskej časti, radíme okrem projektov v oblasti športu aj starostlivosť o sociálne odkázaných a revitalizáciu priestorov na voľnočasové a kultúrne aktivity.

Časť členov nášho klubu už niekoľko rokov po sebe opakovane presadzuje systematické budovanie športovísk, na ktorých by všetky vekové kategórie trávili zmysluplne voľný čas, zdokonaľovali si fyzickú kondíciu, ale zároveň budovali a udržiavali to, čo sa z nášho sídliska vytratilo – komunitný život. Preto aj z budúcoročného rozpočtu navrhneme vyčleniť 20-tisíc eur na vybudovanie ďalšieho work-outového ihriska. Podobné už vďaka aktivitám poslancov Mladej Bratislavy slúžia miestnym komunitám na Pečnianskej, pri Chorvátskom ramene a na Prokofievovej ulici. Veríme, že nové ihrisko na budúci rok rozbehne a utuží život komunity v niektorej z ďalších častí Petržalky. V rámci podpory športových aktivít sú medzi návrhmi našich poslancov aj kompletná oprava hokejbalového ihriska na Tupolevovej ulici či oplotenie ihriska na Mánesovom námestí.

Tentoraz pri plánovaní aktivít na budúci rok zvažujeme menšie prekvapenie. Malo by potešiť hlavne seniorov, ktorí nechcú sedieť doma a baví ich tráviť voľný čas na čerstvom vzduchu v spoločnosti priateľov aj mladších susedov (nateraz ale viac neprezradím).

Spolu s kolegami z ďalších klubov sme už v tomto roku presadili zriadenie sociálneho taxíka v Petržalke. Zvýhodnená prepravná služba pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých sa v Petržalke stala realitou už tento rok a fungovať začala v októbri. Pomáha hendikepovaným či osamelým ľuďom k väčšej samostatnosti a odľahčuje ich rodiny. Preto budeme na budúci rok presadzovať navýšenie rozpočtu na dvojnásobok.

Aj keď Petržalka v počte kultúrnych stánkov nemôže konkurovať napríklad Starému Mestu, stále je mestskou časťou, do ktorej sa chodí na zaujímavé kultúrne podujatia. Kultúrne zariadenia z čias socializmu však pomaly dosluhujú a je čas do nich investovať. Medzi priority nášho klubu v oblasti kultúry bude preto patriť pokračovanie rekonštrukcie DK Lúky zahŕňajúce opravu kinosály a zateplenie. Minimálne „štartovnou“ sumou navrhneme podporiť aj myšlienku založenia každoročnej letnej petržalskej tradície Marhuľových slávností.

Petržalka patrí medzi tie šťastné mestské časti, na území ktorých sa nachádza prírodná vodná plocha, pri ktorej sa dá v letných mesiacoch relaxovať a venovať sa vodným športom. Jazero Draždiak neslúži len Petržalčanom, patrí medzi obľúbené bratislavské vodné plochy, pri ktorých si teplo a slnko vychutnávajú aj obyvatelia iných mestských častí. Preto sme presvedčení, že Draždiak si zaslúži nové splachovacie toalety a sprchy. Z rozpočtu mestskej časti na budúci rok navrhneme na tento účel vyčleniť okolo 30-tisíc eur.

Veľmi sa nám pozdáva ideový zámer kolegov – ekológov obnoviť „vodné studne“ na petržalských trávnatých plochách, ktoré boli pôvodne určené na zavlažovanie, ale nepoužívajú sa. Navrhneme vyčleniť financie na skúšobnú obnovu troch z nich, lebo Petržalka dnes patrí medzi najzelenšie bratislavské mestské časti a chceme zabezpečiť, aby k nim patrila aj naďalej.

Oliver Kríž, predseda klubu

Skupina poslancov Pre petržalku

Máme veľa spoločných cieľov a priorít. Dôležité je, aby sme našli  zdroje pre finančné ohodnotenie  práce našich učiteľov a nepedagogických pracovníkov. Veľkou prioritou je aj  pokračovanie v rekonštrukciách hygienických zariadení  v základných a materských školách, v revitalizáciách školských dvorov ako aj rekonštrukcie chodníkov, osadzovanie lavičiek, smetných košov a košov na exkrementy. Čaká nás ešte aj rekonštrukcia jestvujúceho strediska sociálnych služieb, resp. rekonštrukcia budovy na Hrobákovej ul., kde by mohlo  pod jednou strechou  vzniknúť nové stredisko sociálnych služieb s rozšírenými  sociálnymi službami pre obyvateľov Petržalky. V tejto súvislosti chceme riešiť aj platovú otázku zamestnancov strediska a opatrovateliek.

Ivana Antošová

 1. Revitalizácia školského dvora ZŠ Černyševského – asfaltové ihrisko a úprava okolia. Túto prioritu sa nepodarilo zrealizovať v roku 2017.
 2. Ďalšou mojou veľkou prioritou je vybudovanie parkoviska a to súčasne s revitalizáciou okolia, ako je výsadba zelene na ulici A. Gwerkovej a M.C. Sklodowskej. Momentálne sa dokončuje projektová dokumentácia.
 3. V Ovsišti by malo vyrásť aj basketbalové ihrisko, ktorého výstavbu iniciovali obyvatelia z Hannovej ul. a v spolupráci s nimi vznikol aj návrh, ako by malo ihrisko vyzerať. Naším spoločným cieľom je vrátiť basketbal do Ovsišťa.
 4. Nedá sa mi nespomenúť aj dobudovanie chodníka na Jankolovej ul. tak, aby mohol byť zrealizovaný priechod pre chodcov a deti, ktoré tadeto každé ráno chodia do školy.
 5. Výsadbou zelene  sa skrášli aj parčík na Medveďovej ul. pri Alpinkách a osadením osvetlenia
  na  Ovsištskom námestí sa zvýši bezpečnosť obyvateľov.
 6. Dôležitou prioritou je aj Projekt zdravej výživy pre deti 1. stupňa ZŠ – ZŠ Černyševského – zdravotne oslabené deti „Hravo – zdravo – celý život“. Jeho cieľom je ukázať deťom cestu, ako sa hýbať, zdravo sa stravovať, motivovať deti so zdravotnými problémami pohybového aparátu a ich rodičov v rámci záujmovej činnosti v spolupráci s odborným lekárom a fyzioterapeutom.

Miroslav  Lažo

 1. Revitalizácia a dovybavenie detského ihriska na Gessayovej 22, vybudovanie workoutového ihriska.
 2. Multifunkčné ihrisko, oplotenie a revitalizácia školského dvora a vybudovanie atletickej dráhy
  ZŠ Gessayova 2.

Ľudmila Farkašovská

 1. Oprava vnútroblokového chodníka na Budatínskej 29.
 2. Revitalizácia vnútroblokovej zelene na Znievskej ulici.

Poslanci klubu ZMENA ZDOLA, NOVA a OĽANO

 1. Čo sa nám podarilo

Pred niekoľkými dňami ste mohli vidieť, ako sa „sen“ obyvateľov o športovo- rekreačnom areáli JAMA splnil. Poďakovanie patrí aktívnym obyvateľom a poslankyniam nášho klubu – neúnavnej Lýdii Ovečkovej a Mirke Makovníkovej.

Jama po dokončení areálu pri Vígľašskej ulici

K zelenému parkovisku Röntgenova, ktoré je už v stavebnom konaní, sa pridá aj druhé parkovisko v tejto ťažko skúšanej lokalite. Predsedníčke nášho klubu Elene Pätoprstej sa spolu so zástupcami občanov podarilo nájsť kompromis, aby sa nemuseli rúbať stromy, ako pôvodne navrhoval projektant GIB. Na jar sa snáď dočkáme parčíka a dlho očakávaného  parkoviska.

Financovaniu opráv terás sa venujú poslanci  Jozef Vydra, Paľo Šesták a v mestskom zastupiteľstve najmä Milan Vetrák. S podporou našich petržalských poslancov sa mu podarilo získať pre Petržalku dotácie na terasy vo výške 200 000 eur, dokončiť  dokumentáciu na rekonštrukciu terasy a  opravu nadchodu na Blagoevovej ulici. Podarilo sa dokončiť projektové práce na prepojenie cyklotrasy Starohájska (dostihová dráha) a Námestie hraničiarov.

V hlavnom meste sa nám spoločne podarilo zastaviť výstavbu v obytných lokalitách Pankúchova – Haanova a Mamateyova – Polereckého. V mestskej časti sme zabránili zahusťovaniu na úkor zelených plôch na Macharovej.

Naši poslanci riešili aj desiatky občianskych podnetov na kosenie, čistotu, hluk, svetelný smog, orezy zelene, kvalitu vody, opravy chodníkov, parkovanie vrakov, osadenie nových lavičiek a smetných košov (Dom tretieho veku na Polereckého ulici so strediskom Saleziánov na Mamateyovej ulici, parčíku na Ševčenkovej, Blagoevovej ulici, Haanovej ulici, Švabinského, Jantárovej, zanášanie  cyklotrasy blatom z areálu na Kopčianskej a desiatky iných podnetov od občanov.

2. Čo sa nám nepodarilo

Žiaľ, poslancami schválené finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu viacerých cyklotrás v meste a v Petržalke primátor nepodpísal. Nepodpísal ani naše schválené uznesenie na spravodlivé rozdelenie daní pre Petržalku.

 1. Na čom práve pracujeme

Poslankyňa v mestskom zastupiteľstve Elena Pätoprstá rieši preverenie podnetu o ohrození statiky mosta SNP, presadzuje nepreplácanie faktúr za zimnú a letnú údržbu, ak dodávateľ nezdokladuje svoje reálne výkony. Na podnet obyvateľov z okolia križovatky Furdekova a Lachova, ale i na Romanovej a iných uliciach, ktorí sa sťažovali na smog zo starých naftových autobusov, iniciovala v dopravnej komisii mesta výmenu za nové autobusy. Po nákupe elektrobusov v Dopravnom podniku bude žiadať obsluhovanie akútnych lokalít týmito vozidlami. Ako členka dopravnej komisie sa zaoberá aj opravami chodníkov, ciest a bezbariérovými priechodmi. K Labutiemu priechodu na Nám. hraničiarov a novoopraveným bezbariérovým križovatkám by mali pribudnúť križovatka Rusovská pri zjazde z mosta SNP, Smolenická a rekonštrukcie dlhších úsekov ciest a chodníkov.
V hlavnom meste prebehla participácia Centrálnej osi Petržalka, na ktorej sa zúčastňuje Elena Pätoprstá, tentokrát nie ako poslankyňa, ale ako zástupkyňa 15-tisícovej petície proti štvorprúdovej ceste pri Chorvátskom ramene. Žiada mesto o čo najväčší rešpekt k zeleni pri Chorvátskom ramene.

Športu sa v našom klube venuje Peter Hochshorner, ktorý pomohol v župnom zastupiteľstve k podpore zámeru Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania Zemník pri Jaroveckom ostrove. Projekt by mal vychádzať z využitia športovo-rekreačného potenciálu územia pri rešpektovaní záujmov ochrany prírody a navrhovaného NP Podunajsko.

 1. Čo plánujeme

Do rozpočtu na rok 2018 navrhli Pavel Šesták, Lýdia Ovečková, Miroslava Makovníková a Elena Pätoprstá opravy a sfunkčnenie  polievacích rozvodov a studní.
Milan Vetrák má prioritu rekonštrukciu vnútrobloku na Šustekovej, dokončenie projektu ihriska na Pankúchovej a revitalizáciu detského ihriska pri MŠ Haanova.
Vlado Dolinay chce dostať do rozpočtu rekonštrukciu ihriska na Topoľčianskej ulici a mobilnú aplikáciu občanom na odber dôležitých notifikácií samosprávy prostredníctvom SMS.
Elena Pätoprstá spracovala štúdiu na parčík  s  voľným výbehom pre psov pri Panónskej a Švabinského, kde navrhla aj vybudovanie zelenej protihlukovej steny. Žiada do rozpočtu akútne zaradiť opravy verejných športovísk a ich oplotenia (Andrusovova), parčík na Macharovej, klimatizáciu pre knižnice, polozapustené kontajnery a chodník na Ševčenkovej.
Náš klub žiada aj zvýšenie platu opatrovateľkám v domovoch pre seniorov a  nepedagogickým pracovníkom škôl a škôlok, ktoré zápasia s nedostatkom zamestnancov.

Poslancov za váš obvod nájdete na linke:

www.petrzalka.sk/samosprava/miestne-zastupitelstvo/volebne-obvody/

Elena Pätoprstá, predsedníčka klubu

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky