INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prioritou sú školy

Prioritou sú školy

Zhovárame sa  s Jánom Bučanom, prvým zástupcom petržalského starostu a predsedom klubu My sme Petržalka

Ktoré priority sa klubu My sme Petržalka podarilo v tomto roku zrealizovať?

Náš poslanecký klub sa dlhodobo venuje zlepšovaniu technického stavu budov našich základných a materských škôl. Každý rok sa preto snažíme vyboxovať v rozpočte financie na potrebné rekonštrukcie. Aktuálne sú pre nás absolútnou prioritou rekonštrukcie hygienických zaradení , pričom v tomto roku sa nám podarili rekonštrukcie v piatich materských školách, konkrétne v MŠ Ševčenkova, Bulíkova, Bzovícka, Lachova a  Haanova. Zároveň sa  v ďalších siedmich školách opravili strechy či kanalizácie a kompletne sa zrekonštruovala školská kuchyňa v ZŠ Budatínska.

Podporujeme tiež zvyšovanie kapacít na umiestnenie detí do materských škôl. V tomto roku sa podarilo otvoriť dve nové triedy v MŠ Holíčska, štyri triedy v MŠ Tupolevova a dve triedy v MŠ Nobelovo námestie. V tejto téme chceme určite pokračovať.

bučan

 Okrem dlhodobých priorít riešite aj podnety, s ktorými vás oslovujú obyvatelia Petržalky. Akým spôsobom komunikujete s občanmi a s ktorými podnetmi sa na vás Petržalčania obracajú?

Okrem klasickej mailovej a telefonickej komunikácie nám ako cenný zdroj podnetov slúži osobná komunikácia s ľuďmi počas našich pravidelných športovo-zábavných aktivít a, samozrejme, aj naša facebookova stránka My sme Petržalka. Často sa stretávame s podnetmi, ktoré sa týkajú čistoty, osadenia nových košov a lavičiek či poškodených hracích prvkov na detských ihriskách. V tejto súvislosti by som chcel pochváliť spoluprácu s miestnym podnikom Verejnoprospešných služieb, ktorý promptne reaguje na naše upozornenia. Naposledy bolo napríklad potrebné riešiť nebezpečnú situáciu s popadanými konármi stromov pri konečnej zastávke električky, aktuálne sa zase osádzajú lavičky a koše. V prípade čistoty sa však snažíme svojou troškou prispieť aj my, a preto sme sa aj tento rok zúčastnili na čistení brehov Chorvátskeho ramena.

Medzi témami, ktoré v Petržalke rezonujú, je aj projekt  muzikálového divadla v Petržalke. Ako vnímate túto aktivitu?

V tomto má náš klub My sme Petržalka absolútne jasno. Zámer výstavby muzikálového divadla v Petržalke jednoznačne vítame a myslíme si, že si ho naša mestská časť a jej obyvatelia zaslúžia. Nestáva sa totiž každý deň, že nám klope na dvere záujemca o výstavbu kultúrneho stánku a navyše s takým zvučným menom ako je Ján Ďurovčík.  Keďže prvotné reakcie na daný projekt boli zo strany niektorých miestnych poslancov jemne povedané rozpačité, ako zástupcovia starostu sme sa s kolegom Radosom rozhodli aktívne konať a o tento projekt zabojovať. Ide v prvom rade o čas, pretože nie sme jedinou mestskou časťou, ktorá by mala o tento projekt záujem.

Aké sú vaše ďalšie plány?

Chceme, samozrejme, pokračovať v už spomínaných prioritách nášho klubu, ale radi by sme svoju aktivitu zamerali aj na revitalizáciu školských dvorov.  Radi by sme ich premenili na multifunkčné športové areály a vrátili do nich atletické dráhy, ktoré by boli, mimo vyučovacích hodín, bežne prístupné aj pre verejnosť. Tiež chceme venovať zvýšenú pozornosť obnove verejných priestorov v Petržalke.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky