INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prevod pozemkov otvorí možnosti ich revitalizácie

Prevod pozemkov otvorí možnosti ich revitalizácie

Dvadsaťpäť rokov trvajúci nemenný status prispel k neželanému stavu, v ktorom sa nachádzajú pozemky v areáloch stredných škôl a domovov sociálnych služieb. Na základe zákona o majetku obcí z roku 1991 došlo k ich prevodu do vlastníctva Hlavného mesta Bratislava. No zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.

Na nelogickú situáciu upozornil poslanec BSK Eduard Demel, ktorý na zastupiteľstvo predkladá návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod stavbami vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. „Ide o neoddeliteľný celok. Preto nedáva zmysel, aby pozemky a budovy mali iného vlastníka,“ uviedol poslanec BSK Eduard Demel. Navyše pozemky, ktoré tvoria súčasť školských areálov či DSS, nie sú dostatočne udržiavané v takom stave, aby mohli plniť svoju funkciu vo vzdelávacom procese a z roka na rok viac chátrajú.

„Podnety na riešenie tejto situácie ku mne prišli aj od riaditeľov stredných škôl. Tento „nevzťah“ k pozemkom im zatvára dvere pred možnosťami na revitalizáciu dvorov najmä pri čerpaní grantov alebo dotácií za účelom investície,“ hovorí Eduard Demel. Zanedbaný vzhľad zároveň znehodnocuje životnú úroveň obyvateľov žijúcich v okolí škôl a dáva príležitosť na zhromažďovanie sa neprispôsobivým občanom.

Materiál je zaradený na rokovanie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Celkovo ide o viac ako stotisíc metrov štvorcových. Predložený materiál podporili príslušné komisie BSK aj petržalskí poslanci.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky