INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prečo by sa linka 95 nemala vrátiť do „pôvodnej“ trasy?

Prečo by sa linka 95 nemala vrátiť do „pôvodnej“ trasy?

Na náš článok o iniciatíve poslanca Olivera Kríža, ktorý organizuje petíciu za vrátenie autobusovej linky č. 95 na pôvodnú trasu, zareagoval riaditeľ úseku prevádzky a techniky Dopravného podniku Bratislava Bronislav Weigl.

S električkou v Petržalke sa počítalo už pri zmenách vedenia liniek MHD v Petržalke v roku 2005. Už vtedy sa vytvorili nosné autobusové linky s atraktívnymi intervalmi a trasami mimo Starého mostu. Jediná petržalská linka, ktorá na Starom moste ostala, bola linka 95 v upravenej trase tak, aby čo najviac kopírovala trasu budúcej električky (Petržalka, Lúky – Starý most – Šafárikovo nám.). S cieľom, aby si cestujúci na budúcu električku vopred zvykli. Už vtedy bola linka 95 zadefinovaná ako dočasný „predchodca električky“ s tým, že ako sa bude postupne električka predlžovať, linka 95 sa bude skracovať. V snahe, aby ostatné linky v Petržalke už nemuseli byť zásadnejšie menené.

Električkou sa dnes dostaneme z Petržalky na Šafárikovo nám. len za 5 minút. Trasa linkou 95 cez Most APOLLO trvala minimálne 9 minút, v čase dopravných zápch aj 15 minút a viac. Aj keď započítame časovú stratu pri prestupe (električka jazdí každé 4 minúty), stále je spojenie Petržalky s centrom buď rovnako dlhé, alebo často aj napriek prestupu rýchlejšie. Navyše cestovné poriadky liniek 1+3 a 95 sú vzájomne koordinované tak, že ku/od každej električky 1 vždy ide linka 95 a počas špičiek pracovných dní, víkendov a večerov toto platí aj pre nadväznosť s linkou 3.

Keď linka 95 končila na Šafárikovom nám., väčšina jej cestujúcich pokračovala ďalej električkami, na ktoré tam prestúpila. Kým cestujúci, pre ktorých pôvodne centrum bolo cieľom svojich ciest, musia dočasne prestúpiť na Farského na električky, všetci ostatní cestujúcich, ktorí bývajú v okolí električky, získali priame spojenie s širším centrom mesta, hlavnou stanicou i Račou.

Výlukových trás linky 95 počas uzatvorenia, resp. výstavby „nového“ Starého mosta bolo hneď niekoľko a vždy reagovali na etapy výstavby. Navyše, pri odklonoch linky 95 sa v týchto miestach nijako neredukovala žiadna iná linka. Nie je preto dôvod linku 95 vo výlukových trasách nahrádzať. Z  Landererovej ulice a Mostu APOLLO sa do Petržalky dá dostať linkami 68 a 88, z okolia Malej scény električkami 1 a 3, spod Mosta SNP linkou 88, z Auparku linkami 83 a 84. Každá z týchto liniek má spoločnú zastávku v Petržalke s linkou 95.

Z odborného hľadiska by bol návrat linky 95 do pôvodnej trasy z vyššie uvedených dôvodov zlým riešením. Električka z Petržalky je rýchlejšia, kapacitnejšia a ekologickejšia ako pôvodná a dočasná autobusová linka 95.

A prípadné korekcie – opätovné predĺženie linky 95 by na jednej strane priniesol nárast cca 400 tis. km ročne (ktoré by sa dali určite využiť na skvalitnenie dopravy v iných častiach mesta). Tento nárast výkonov by mal dopad na zvýšenie finančných potrieb na zabezpečovanie prevádzky MHD v Bratislave bez  priameho nárastu tržieb. Samozrejme, cena za takýto pokus by bola rádovo v miliónoch eur, ak by následne došlo ku korekciám došlých eurofondov, resp. zastaveniu financovania Bratislavy do budúcna (modernizácie radiel, výstavba trolejbusovej trate Mlynský dolina a ďalšie pripravované investície).

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky