INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka sa zase posunula o kus ďalej

Petržalka sa zase posunula o kus ďalej

Sme v polovici volebného obdobia a v tomto období sa zvykneme obzerať, ako sa nám, komunálnym politikom, darí plniť sľuby, ktoré sme dali svojim voličom. Ja nie som výnimkou.

Opäť horúce parkovanie

Petržalka pripravovala parkovaciu politiku prakticky od r. 2009. V r. 2011 bola už hotová analýza parkovania v Petržalke, vznikali prvé návrhy, ako parkovanie riešiť, zásady parkovacej politiky poslanci schválili v júni 2014. Nato sme začali riešiť konkrétne kroky spojené napríklad s verejným obstarávaním. No, poslanci, ktorí boli zvolení v ďalšom volebnom období, dali parkovacej politike stopku. Namiesto konštruktívnej debaty o riešení prípadných sporných detailov prevážilo politikárčenie a nepodložené obviňovanie. Tí istí poslanci, ktorí zavedenie parkovacej politiky v Petržalke zmarili, doteraz neprišli so žiadnym iným návrhom, teda nám nezostáva nič iné, ako počkať na celomestský model. Napriek tomu ale stále hľadáme možnosti, ako aspoň čiastočne parkovanie riešiť. Petržalka nesedí so založenými rukami. Koncom roku 2014 sme zrekonštruovali parkovisko pri Pengyme na Wolkrovej, kde vzniklo 62 miest, vlani sme rekonštruovali  existujúce parkoviská  na Holíčskej ulici a na Hrobákovej ulici. Rekonštrukciou boli opravené poškodené časti parkoviska, ktoré znemožňovali bezpečne využívať parkovacie miesta. Tento rok bolo postavené nové parkovisko  a to rekonštrukciou  spevnenej plochy detského ihriska na Markovej ulici.  Prestavbou vzniklo nových 30 parkovacích miest.

Parkovisko Markova
Parkovisko Markova

Ale mohli sme mať parkovacích miest ešte viac. Na Rontgenovej chcel súkromný investor vybudovať nové parkovisko s kapacitou 90 miest, dokonca tam bol plán aj na garážový dom s kapacitou cca 450 miest, z toho min. 100-150 pre obyvateľov lokality. Poslanci, ktorých podporili aj obyvatelia, napokon výstavbu neodobrili. Sľúbili prísť so šetrnejším návrhom parkoviska, len pre obyvateľov z okolia, dnes hovoria o parkovisku pre cca 60-70 áut.

Samozrejme, celomestskú parkovaciu politiku podporíme, ak bude mať definované jasné pravidlá. Mrzí ma ale, že začíname od bodu nula a mesto nevyužilo skúsenosti Petržalky, ale ani iných mestských častí, ktoré s riešením parkovania nejako začali. Bratislava by dnes nemusela byť jediným európskym hlavným mestom, ktoré nemá parkovaciu politiku.

plavaren

Stále lepší život

Som rád, že sa nám stále darí skvalitňovať život Petržalčanov. K skvalitneniu života patria aj možnosti na oddych a relax. Podarilo sa nám vybudovať multifunkčné areály na športovanie pri ZŠ Dudova, ZŠ Nobelovo námestie a ZŠ Budatínska, atletickú dráhu na ZŠ Tupolevova, zdigitalizovali sme Artkino v DK Zrkadlový háj.

artkino, kino

Jedným z projektov, na ktoré som najviac hrdý je plaváreň, ktorú sme pred pár mesiacmi dali do užívania. Ku skvalitneniu života nepochybne patria aj rekonštrukcie škôl a školských zariadení. Vynovili a vymenili sme hygienické zariadenia, rozvody vody, kanalizácie, dlažby a sanitu, osvetlenie, elektroinštalácie… Naposledy sme kompletne zrekonštruovali školskú jedáleň v ZŠ Budatínska. Podarilo sa nám opäť zvýšiť počet miest v existujúcich materských školách o 150, získali sme dotáciu na rekonštrukciu bývalej MŠ na Vyšehradskej vo výške 400-tisíc eur. Celá rekonštrukcia bude stáť asi 1,7 milióna eur, na zvyšnú sumu si Petržalka zobrala úver.

Zrevitalizovali sme Námestie hrničiarov, revitalizujeme ďalšie vnútrobloky, v prvých mesiacoch budúceho roka začneme s prácami v priestore medzi Bosákovou a Mamateyovou, finančne podporujeme výsadbu predzáhradiek. Aj vďaka nim je naša Petržalka krajšia a farebnejšia. Psičkárom slúži psí park na Wolkrovej a výbeh na Holíčskej, plánujeme vybudovať ďalší, na Vyšehradskej.

Oploteny_vybeh_Holicska-1
Výbeh Holíčška

Opravili sme terasy alebo schodiská vedúce k terasám v lokalitách Rovniankova, Bohrova, Osuského, Rovniankova, Mánesovo nám., Nám. hraničiarov, Znievska a ďalších.

Dobrý hospodár, moderný úrad

Petržalka sa môže pochváliť tým, že je naozaj dobrý hospodár, čo dokazuje aj skutočnosť, že nám European Rating Agency opakovane udelila rating A. Každý rok máme vyrovnaný rozpočet, ale vždy nám na účte zostane aj prebytok, ktorý dávame v ďalšom roku do rozvojových aktivít. Všetko ale nedokážeme pokryť z vlastného rozpočtu. Preto sme si na niektoré veľké projekty museli vziať úver. Napríklad na rekonštrukcie škôl a MŠ Vyšehradská. V roku 2013 sme si zobrali úver vo výške 2 milióny 750-tisíc eur na výstavbu plavárne. Tu nám trochu spravil škrt v plánoch BSK. Pôvodne nám totiž prisľúbil prispieť miliónom eur, napokon nám ale dal len polovicu. Naša zadlženosť je ale napríklad oproti hlavnému mestu nízka.

vysehradska
MŠ Vyšehradska

Okrem toho sa snažíme každoročne získavať aj financie z rôznych dotácií, či už z ministerstiev, vlády, nadácií alebo eurofondov.

Náš miestny úrad sa môže tiež pochváliť otvorenosťou, transparentnosťou. Na našej webovej stránke obyvatelia nájdu aj iné informácie, než aké nám priamo neprikazuje zákon. Okrem toho sa petržalský miestny úrad neustále modernizuje, postupne elektronizuje svoje služby, zavádza do svojho fungovania informačné technológie.

Petržalka pred pár týždňami dostala aj prestížne ocenenie v súťaži o Národnú cenu SR za kvalitu. Ako jediná slovenská samospráva sa mestská časť Bratislava-Petržalka stala oceneným finalistom súťaže v kategórii Organizácie verejného sektora. Toto ocenenie dostávajú  organizácie, ktoré v priebehu roka prešli komplexným hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali výborné výsledky a inovatívne manažérske prístupy v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

Pri všetkej snahe či už mojej alebo aj našich poslancov ma mrzí, že nás často brzdí absencia normálnej korektnej a efektívnej spolupráce s mestom. Mnohé veci sa dejú zbytočne komplikovane alebo sa nedejú vôbec. Status, ktorý rád používa súčasný primátor – že sme jedno mesto – býva práve smerom od magistrátu opačný. Je to na škodu veci, pretože na to dopláca len a len obyvateľ Bratislavy. Petržalčan, Ružinovčan či Račan.

Vladimír Bajan, starosta

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.