INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nový klub, sloboda, ale i nové priority

Nový klub, sloboda, ale i nové priority

Od začiatku volebného obdobia sme boli súčasťou najväčšieho zoskupenia poslancov zastupujúcich strany Sieť, Mladá Petržalka, Sloboda a Solidarita, Strana zelených. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť prioritné ciele mestskej časti až do roku 2018, s ktorými sa v plnej miere stotožňujeme aj teraz (nové Športcentrum Jama, obnova DK Lúky.) V pôvodnom zložení sme nenašli zhodu v kľúčových témach, akými boli napr. výstavba parkovacieho domu Penty na Röntgenovej ulici, zavedenie parkovacej politiky pre koncesionára EEI alebo poskytnutie pozemku na Pápežskej lúke pre divadlo Jána Ďurovčíka, preto sme založili nový, samostatný klub. Nedokážeme prehliadať obchádzanie etických princípov, zvýhodňovanie investorov na úkor občanov, či dokonca ohýbanie výkladu zákonov a manipuláciu verejnej mienky cez ľúbivé projekty s pochybným pozadím.

Pomenovanie klubu vychádza jednak z prevahy členov SaS, ale hlavne dávame najavo, že naše rozhodnutia sú úplne slobodné. Máme to zakotvené i v štatúte klubu a búrame princípy štandardných poslaneckých klubov, ktoré by mali hlasovať v jednej línii. A najzaujímavejšie na takejto slobode je to, že pokiaľ poslanec pristupuje ku téme zodpovedne a čestne, tak sú napokon hlasovania vzácne zhodné.

Každodenný život Petržalčana

Aj drobné zlepšenia, ktoré by mali byť úplne samozrejmé a priebežne plnené, je často nutné presadzovať cez poslanecké priority. Vďaka iniciatíve Petra Cmoreja budú do konca roka doplnené lavičky a odpadkové koše v Kopčanoch. V tejto lokalite je tiež revitalizované detské ihrisko a v budúcom roku je už naplánovaná výmena hracích prvkov, navyše o.z. Ulita dostalo súhlas na rozšírenie ihriska.

Vďaka Vladovi Chaloupkovi bude v rámci projektu rekonštrukcie ihriska Haanova osadený mestský mobiliár, ktorý doplní priestranstvo, aktuálne na jeho nákup prebieha verejné obstarávanie. V blízkej budúcnosti bude tiež realizovaný prieskum o športovaní medzi mládežou s cieľom vypracovať komplexnú koncepciu podpory tejto oblasti.

S obyvateľmi Petržalky sa stretávame a často nás kontaktujú kvôli najrôznejším podnetom. Niekedy stačí podať iba presnejšiu informáciu, inokedy je potrebné pomôcť v konkrétnej veci aj za pomoci úradu. Týmto chceme vyzvať všetkých Petržalčanov, aby sa i naďalej na nás obracali a my, v rámci našich možností, radi pomôžeme.

Nie vždy všetko ide podľa predstáv

Mojím prioritným cieľom bolo vytvorenie asfaltového prístupu z Markovej ulice na Chorvátske rameno, chodník tam bol v katastrofálnom stave a pre mamičku s kočíkom ťažko zvládnuteľná prekážka. Žiaľ, Petržalčania tu znovu ťahajú za kratší koniec. Plocha, na ktorej sa chodník nachádza, je v zábere budúceho riešenia územia v súvislosti s výstavbou ďalšej etapy električky a pozemky patria Vodohospodárskemu podniku. Zrealizované schody boli len dočasná stavba a Vodohospodársky podnik nesúhlasil s tým, aby sa tam pridala aj rampa. V tomto roku bol teda zrealizovaný bezpečnejší zostup aspoň terénnymi úpravami, povrch bol upravený zhutnenou štrkodrvou.

V rámci zvyšovania kapacít materských škôl som na októbrovom zastupiteľstve predložil zámer nadobudnutia nehnuteľnosti s cieľom zriadenia areálovej škôlky v bývalej budove MŠ na Krásnohorskej ulici. Budova patrí bratislavskej župe a tá nám ju ponúkla za jedno euro. Návrh napokon aj z objektívnych príčin nebol schválený, náklady na rekonštrukciu by sa vyšplhali do oveľa vvyššej sumy, než bol pôvodný predpoklad. Omnoho závažnejšie, než samotný fakt, že počiatočné investície by boli privysoké, je tvrdenie súčasného vedenia Petržalky, že si nemôžeme dovoliť takúto škôlku ani prevádzkovať. To už považujem za neprimerané zavádzanie a nerozumné hospodárenie. Je to nepriamy útok na plnenie základných úloh mestskej časti, v ktorých plní úlohu preneseného výkonu štátnej správy. Mestská časť je jednoducho povinná zabezpečiť miesta do materských škôl pre svojich obyvateľov a aktuálny stav je, žiaľ, približne 400 neprijatých detí ročne. Prevádzkovanie týchto zariadení je nevyhnutnosťou a tomu je potrebné adekvátne prispôsobiť aj rozpočet.

Našou ambíciou je zrealizovať iné riešenia a nájsť zhodu v tejto akútnej oblasti. Napríklad vybudovaním menších moderných škôlok z progresívnych materiálov, ktoré spĺňajú prísne energetické štandardy. V dnešnej dobe existuje množstvo riešení montovaných alebo modulových stavieb a ako pozemky by bolo možné využiť i súčasné areály základných škôl, keďže mestská časť Petržalka už nevlastní prakticky žiadne iné územie. Pokiaľ som spomínal nové priority, vytváranie nových miest v MŠ pre naše Petržalčatá sa stali pre nás alfou-omegou.

Nezabúdame však tiež na starostlivosť o existujúce materské a základné školy. Vypuklým problémom vo väčšine škôlok je nevyhovujúci asfaltový povrch priľahlých plôch. Zlepšiť ich stav je ďalšou dôležitou prioritou. Nejde len o vizuálnu záležitosť, ide o bezpečnosť našich najmenších. Nerovnosti, bubliny a trhliny v asfaltových povrchoch robia vrásky učiteľkám, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť detičiek. Na nových povrchoch by mohli vzniknúť napríklad improvizované autoškoly a náučné dráhy. Naším cieľom je zaradiť tieto opravy už do najbližšieho rozpočtu.

Parkovacia politika je opäť aktuálna

Najprv sme čelili pochybnému návrhu VZN o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu a návrhu prevádzkového poriadku, ktorému predchádzalo starostovo obídenie zákona o verejnom obstarávaní, obídenie nás poslancov pri uzatváraní koncesnej zmluvy a vylúčeniu ďalších dvoch súťažiacich komisiou. Napriek tomu, že rozumnú parkovaciu politiku považujeme za nevyhnutnosť, vtedajší návrh sme nemohli po všetkých tých nečestnostiach podporiť. A napokon, pod ťarchou avizovaného nedostatku hlasov, firma EEI od zmluvy odstúpila. To, ako sa jej darí podobnú parkovaciu politku prevádzkovať, môžeme pozorne sledovať v Košiciach.

Aktuálne sa dostal k slovu primátor Nesrovnal. Ten sa uchádza o podporu nového VZN, ktoré však veľmi necitlivo rieši iba miestne komunikácie a naopak, účelové komunikácie vôbec neplánuje spoplatniť. Aký je medzi nimi rozdiel a aký to bude mať efekt? Účelová komunikácia je priestor, ktorý je okolo domu, vrátane menších parkovacích plôch. A ten by mal byť zadarmo? Pochopiteľne to znamená, že všetci, nielen znevýhodnení „cezpoľní“ by sa snažili zaparkovať práve na nich a doslova by praskali vo švíkoch. Naopak, na miestnych komunikáciách sa po zavedení parkovacej politiky počet parkovacích miest zníži. Nie sú to len predpoklady kvôli nedostatočnej šírke ciest, v Petržalke máme totiž už aj hotové výkresy, ktoré boli vypracované pri prvom pokuse a tie sú jasným dôkazom znižovania celkových kapacít. Ako to máme obhájiť pred občanmi? Namiesto budovania nových parkovacích miest ich počet znížime a potom to celé spoplatníme.

Sme pripravení spolupracovať pri každnom návrhu parkovacej politiky, ktorý vzíde z iniciatívy mesta alebo i mestskej časti. K tomu však bezpochyby patrí vytváranie nových parkovacích miest, čo sa doteraz dialo iba výnimočne, napr. 30 miest prestavbou bývalého detského ihriska na Markovej ulici na nové parkovisko. Naše nové poslanecké priority budeme smerovať práve k tvorbe nových miest na parkovanie.

Zeleň v Petržalke a Národný park Podunajsko

Starostlivosť o zeleň v Petržalke stojí mestskú časť takmer 2 milióny eur ročne. Z toho nemalá suma je investovaná do Sadu Janka Kráľa, ostatné prostriedky do verejných priestranstiev, vnútroblokov, ale i predzáhradiek cez Konto zelene. Vzhľadom na hustotu obytných domov pokladáme ďalšie zahusťovanie za neprípustné a robíme, čo je v našich silách, aby sme zabránili zmenšovaniu zelených plôch a neprimeranej výstavbe. Zdedili sme však množstvo nezvratných rozhodnutí, na ktoré dnes už nemáme dosah. Ostáva nám mnohokrát už len obštrukcia alebo čiastočné zaregulovanie. Aj vďaka Petrovi Cmorejovi sme schválili vypracovanie územného plánu zóny v blízkosti Sadu Janka Kráľa, ktorý by mal zaregulovať investičné činnosti v tejto oblasti, akou je napr. projekt s veľavravným názvom Green Park. Podporili sme tiež iniciatívu na ochranu verejného záujmu pri nakladaní s pozemkami v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Ako poslanec VÚC za Petržalku som mal možnosť podporiť iniciatívu na vytvorenie Národného parku Podunajsko a bol som i spolupredkladateľom podobného uznesenia v našom zastupiteľstve mestskej časti. Petržalka je mnohokrát vulgárne označovaná za „betónovú džungľu“ a „nocľaháreň“ pre vyše 100-tisíc ľudí. Ja som presvedčený o opaku. Petržalka je hlavne o skvelých ľuďoch, výbornej občianskej vybavenosti, ale i úžasnej zelene v jej susedstve. Okrem veľkého potenciálu Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka tu máme nádherné lužné lesy, Pečniansky les, Starý háj a iné pôsobivé územia, ktoré by mali byť zahrnuté do Národného parku Podunajsko. Ten by mal spojiť už existujúce chránené územia od sútoku Moravy a Dunaja cez Dunajské Luhy až po Veľkoleský ostrov.

Slobodný klub: Ján Karman, Ján Hrčka, Peter Cmorej, Vladislav Chaloupka, Alica Hájková

Ing. Ján Karman: Predseda PK Slobodný klub, poslanec BSK, okresný predseda SaS pre mestskú časť Bratislava-Petržalka, stavebný inžinier

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky