INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tri dobré správy pre budúcich škôlkarov

Tri dobré správy pre budúcich škôlkarov

V školskom roku 2015/2016 pre nedostatok miest neprijali do petržalských materských škôl 289 detí vo veku tri, štyri a päť rokov s trvalým pobytom v Petržalke. Preto chce mestská časť v priebehu najbližších troch rokov vytvoriť približne 300 nových miest v materských školách. A už tento rok má pre rodičov budúcich škôlkárov tri dobré správy.

Prvou je, že mestská časť poskytne príspevok 60eur rodičom, ktorých deti neboli prijaté do materskej školy z kapacitných dôvodov. Na podporu umiestnenia detí v súkromných škôlkach vyčlenili poslanci 39 600 eur.  Druhou dobrou správou je, že nová materská škola pre približne 120 detí pribudne na Krásnohorskej ulici. V dlho nevyužívanej budove by malo vzniknúť šesť tried pre škôlkarov.  Náklady na vybudovanie škôlky sú predbežne odhadnuté na 600-tisíc eur. Priestory na Krásnohorskej má mestská časť dlhodobo prenajaté za jedno euro ročne od vlastníka, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Prenájom priestorov na Krásnohorskej ulici pre novú škôlku schválili bratislavskí krajskí poslanci na žiadosť petržalského úradu ešte v júni tohto roka.

vyšehradská

A treťou je, že  mestská časť pripravuje otvorenie Materskej školy na Vyšehradskej 17 s kapacitou približne 150 miest. Prvé deti by mohla prijať na začiatku roka 2017.  Petržalská samospráva získala na rekonštrukciu tejto škôlky dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách.  Ministerstvo poskytlo Petržalke dotáciu vo výške 400 000 eur. Celkový rozpočet na rekonštrukciu bude 2 280 000 eur. Na  septembrovom zastupiteľstve boli oslovení predsedovia poslaneckých klubov, aby vybrali z ponúk úverov jednotlivých bánk. Schválenie úveru sa bude prerokovávať na najbližšom, teda októbrovom, zastupiteľstve. Po schválení úveru by sa s rekonštrukčnými prácami malo začať v decembri 2015 a stavba by mala byť skolaudovaná v novembri nasledujúceho roku. V septembri  2017 by mala zrekonštruovaná materská škola prijať prvých škôlkarov.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky