INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka tu bude aj po nás – a záleží len na nás, aká bude

Petržalka tu bude aj po nás – a záleží len na nás, aká bude

Petržalka bude 27. októbra rozhodovať o budúcnosti parkovania. Predchádzali tomu roky príprav a odborných diskusií. Ešte predtým, ako miestni poslanci budú schvaľovať nový systém parkovania, mestská časť na utorok 20. októbra zorganizovala verejnú prezentáciu. Tam sa budú môcť Petržalčania pýtať a diskutovať. S prvým zástupcom starostu Petržalky Jánom Bučanom sme sa teda bližšie pozreli na niektoré súvislosti, ktoré v téme najviac rezonujú

Parkovacia politika, navyše riešená zmluvou so súkromným investorom, vyvoláva viacero otázok. Prečo radšej nestaviate nové parkovacie miesta za peniaze mestskej časti?

– Problémom statickej dopravy nie je len nedostatok parkovacích miest, ale aj chaotické parkovanie všade, kde sa autá zmestia. S tým má 90% Petržalčanov problém. S tým majú problém aj záchranné zložky. S neregulovanou statickou dopravou súvisí aj nezáujem parkovať v garážových domoch. Napokon, len stavať parkovacie miesta tiež nie je riešenie. Dnes ich chýba odhadom 17 tisíc, už na budúci rok to môže byť o stovky viac. Toľko miesta, aby sme uspokojili všetkých, Petržalka jednoducho nemá. Nevymysleli sme nič nové, len sme sa inšpirovali slovenskými aj európskymi mestami, kde už rezidentské parkovanie úspešne funguje. Na riešenie parkovacej politiky máme mandát od 90 % Petržalčanov, ktorí považujú situáciu v parkovaní za problematickú. Od 73% Petržalčanov, ktorí súhlasia so zavedením systému uprednostňujúcim ľudí s trvalým pobytom a zavedením do celého systému parkovania poriadok a spravodlivosť. A od 60% Petržalčanov, ktorí pozitívne hodnotia snahu vedenia mestskej časti vyriešiť po 25 rokoch problematiku parkovania na tomto sídlisku aj za cenu toho, že rezidenti budú ročne platiť 40 – 60 eur ročne (zdroj : prieskum agentúry Polis Slovakia s.r.o. na vzorke 800 respondentov, august 2015).

Je zmluva s víťazom verejnej súťaže pre Petržalčanov výhodná?

– Súťaž sa uskutočnila v súlade so zákonom, transparentne a jej výsledkom je koncesionárska zmluva výhodná pre Petržalku. Všetko ostatné sú len klamstvá a ohováranie. Tí, čo ich šíria, nevedia zadefinovať jediný zákonný a legitímny dôvod, prečo si myslia, že je napríklad zmluva zlá, neplatná, že súťaž nebola transparentná. Ale právny štát nemôže stáť na pocitoch. Zárukou transparentného a zákonného priebehu súťaže sú pre nás aj partneri, s ktorými sme celú súťaž pripravovali, a to právnická kancelária Ružička Csekes, s.r.o. a Výskumný ústav dopravný v Žiline. To, že sú nespokojné firmy, ktoré neboli úspešné, je relatívne prirodzené, je to tak v každej súťaži a v tomto prípade je za tým len ich vlastná neschopnosť. To, že pochybnosti a klamstvá šíria niektorí poslanci, je na ich svedomí a môžeme sa len pýtať, či je za tým pokyn zo straníckej centrály, kampaň pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, vlastné zviditeľnenie, lobing za niektorú z neúspešných firiem alebo sú len zbabelí postaviť sa za zásadné rozhodnutie, navyše ak je nepopulárne, a radšej len vykrikujú a kritizujú. A pritom neponúkajú žiadne iné relevantné alternatívne riešenie.

Prečo ste v súťaži vybrali najdrahšiu ponuku, keďže ostatné dve firmy údajne ponúkali nižšiu sumu za parkovacie karty?

– Petržalka vybrala ponuku, ktorá bola pri stanovených podmienkach reálna. Dvaja z uchádzačov neboli schopní splniť základné podmienky súťaže. Keď si chcete kúpiť  auto, nebudete posudzovať ponuky na bicykle. Navyše ich cenové ponuky nikto nikdy nevidel, keďže neprešli do druhého kola. To, že mali byť lacnejšie, je teda špekulatívne tvrdenie, ktoré sa nedá overiť.

Vysvetlite stručne Petržalčanom zmysel koncesie na parkovanie.

– Po zvážení všetkých pre a proti sa petržalskí poslanci ešte v roku 2014 zhodli, že mestská časť na zavedenie parkovacej politiky jednoducho nemá kapacity – finančné, personálne, technické. Preto sa vydala cestou výberu partnera, ktorý so samosprávou bude spolupracovať, ktorý má skúsenosti, zamestnancov, kapitál a potrebné vybavenie. Na základe verejnej obchodnej súťaže vybrala spoločnosť EEI, s.r.o., ktorá podľa uzatvorenej zmluvy pre mestskú časť nielen zavedie, ale bude aj prevádzkovať parkovací systém. To znamená, že počiatočné investície, ale aj riziká, bude znášať prevádzkovateľ a následne z celkového príjmu za parkovacie karty a pokuty dostane späť náklady na zavedenie systému, ale aj jeho prevádzkovanie vrátane udržovania parkovacích miest v prevádzkyschopnom stave počas ďalších rokov. Všetky ďalšie financie ostanú mestskej časti práve na dopĺňanie chýbajúcich parkovacích kapacít. Na transparentnom účte bude môcť ktokoľvek sledovať každý cent. Inak povedané, odplata koncesionárovi nie je jeho zisk, za to od neho budeme požadovať množstvo povinností, ku ktorým sa zaviazal v zmluve. A navyše, práve on bude niesť riziko, ak sa bude spočiatku predávať kariet menej, a teda výnos bude nižší. Napriek tomu musí z vlastných peňazí svoje zmluvné povinnosti zabezpečiť. Takže Petržalka bez toho, aby musela siahnuť na rozpočet v sociálnej oblasti, školstve či iných oblastiach zareguluje užívanie verejného priestoru, zavedie elementárny poriadok, zvýhodní rezidentov a postupne bude budovať nové parkovacie kapacity. Systém tak bude živiť sám seba.

Čo budú mať zo zavedenia parkovacej politiky Petržalčania?

Petržalčania, ktorí majú autá, zaparkujú do 150 m od svojho bydliska a na rezidentskú kartu aj inde v Petržalke. Uvoľnia sa parkovacie kapacity, ktoré dnes obsadzujú nerezidenti a tie budú slúžiť Petržalčanom. Postupne budú pribúdať nové parkovacie kapacity. Tí, čo autá nemajú uvítajú, že chodníky budú opäť patriť chodcom, zeleň už nebudú likvidovať zaparkované autá, mamičky sa nebudú musieť báť, že ich deti bude ohrozovať nezodpovedný šofér. Záchranné zložky včasným prístupom minimalizujú škody na majetku či na zdraví. Zvýši sa komfort užívania verejného priestoru a zlepší sa kvalita životného prostredia.

Rád by som zdôraznil, že toto nie je Bajanova parkovacia politika, ani Bučanova či Radosova. Pracovali na nej už poslanci v minulom volebnom období, na riešení sa podieľajú aj poslanci z mesta, mnohí súčasní petržalskí poslanci – teda tí, ktorí o to majú záujem. Tvorili sme ju s renomovanými odborníkmi. To, čo získa Petržalčan, je aj otázka na tých, ktorí dnes kritizujú zavádzaný systém, pretože ak je kritika konštruktívna a ponúka alternatívy, ponúka čiastkové riešenia, ktoré by ho vylepšili, tak je to na prospech Petržalky. Našťastie takto k tomu pristupuje väčšina poslancov. Ak však prevládne hystéria, nenávisť a Petržalka parkovaciu politiku nespustí, odmietne tak na dlhé obdobie riešenie už tak katastrofálneho stavu. Nemali by sme sa na problémy Petržalky pozerať cez prizmu vlastného volebného boja, ale reálne ich riešiť aj nepopulárnymi krokmi.  A ja verím, že tak ako mnohokrát doposiaľ sa ich správnosť prejaví už v najbližších mesiacoch a rokoch. Stojíme pred vážnym rozhodnutím, a preto by sme nemali vidieť len osobný či skupinový prospech – mali by sme vidieť aj za hranice volebného obdobia. Politici, predovšetkým komunálni, by si mali uvedomiť, že Petržalka tu bude aj po nás – a záleží len na nás, aká bude.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky