INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ako ďalej s parkovaním v Petržalke.

Ako ďalej s parkovaním v Petržalke.

Tesne pred hlasovaním o spustení parkovacej politiky urobilo vedenie MČ stretnutie na túto tému s obyvateľmi Petržalky. Stretnutie v Dome kultúry Zrkadlový háj bolo vzorovým príkladom, ako sa participácia nemá robiť. Zle zvolený dátum, (až po súťaži), nevhodný, nevetraný a zle ozvučený priestor, 7 hodín trvajúca akcia a moderátor, hádajúci sa s verejnosťou.
Parkovacia politika nemôže v žiadnom svojom kroku stratiť podporu ľudí, ale v Petržalke sa to dialo na každom kroku. Súťaž, kde sa posudzoval len jediný návrh, bolo treba zrušiť. Podpísanie zmluvy s EEI predtým, ako sa prerokuje výsledok súťaže s poslancami – ďalší gól do vlastnej bránky. Dielo skazy dovŕšili ceny pre rezidentov: 60-90-120 eur pre prvé, druhé a tretie auto, pre abonentov 800 eur, ktoré neodhadli cenu verzus očakávanú pridanú hodnotu. Nedôveru vzbudila aj nedotiahnutá dohoda s mestom a (ne)možnosť riešiť parkovanie návštevníkov. Odstúpenie od zmluvy bol racionálny krok firmy EEI, ktorá pochopila, čo je to umenie odísť.  Bodku za celou parkovacou politikou urobil Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý sa rozhodol preskúmať zákonnosť postupu vedenia MČ Petržalka. Prinavrátiť dôveru k novému procesu bude veľmi ťažké. Ale určite sa to bude dať, ak vedenie akceptuje svoje chyby a obnoví svoju schopnosť načúvať a efektívne spolupracovať s verejnosťou aj s poslancami.

Ako postupovať a obnoviť dôveru verejnosti? Podľa môjho názoru treba urobiť to, čo sa doteraz neurobilo a čo je základom každého rozhodovacieho procesu. Treba konečne urobiť kvalitný prieskum trhu a problematiky parkovania v európskych mestách, ďalej urobiť profesionálny prieskum požiadaviek verejnosti a analyzovať výsledky. Ak sa to niekomu zdá málo a čaká zázračný návod na parkovaciu politiku, potom bude musieť čeliť rovnakému výsledku ako starosta Bajan.

Ako poslankyňa nechcem podporovať riešenia, ktoré si ľudia neprajú, preto by mi pomohlo, keby ste sa k tejto téme vyjadrili Vy, Petržalčania, pomocou dotazníka na stránke: www.petrzalka.otvorene.sk  v ankete:  Ako ďalej s parkovaním v Petržalke.

Aké otázky v Ankete nájdete?

 1. Chcete zachovať súčasný stav parkovania v Petržalke a riešiť iba zákaz parkovania na zeleni a  prístupe do vchodov obytných budov zabezpečený MČ Petržalka a mestskou políciou?
 2. Chcete riešiť parkovanie v Petržalke, ale kým sa zavedie do praxe, chcete aby sa prednostne a okamžite riešilo dodržiavanie a kontrola zákazu parkovania na zeleni a prístupe do vchodov obytných budov zabezpečené MČ Petržalka a mestskou políciou?
 3. Chcete aby mestská časť pokračovala v riešení parkovania cez rezidenčné karty* obyvateľov Petržalky? (*rezidenčná karta je parkovacia karta, ktorá uprednostňuje parkovanie obyvateľov lokality)
 4. Chcete riešiť reguláciu parkovania* financovaním z výnosov spoplatnených parkovacích miest? *(tj. náklady na značenie vodorovné aj dopravnými značkami, kontrolu parkovania, budovanie parkovacích miest, záchytných parkovísk, parkovacích domov v Petržalke atď.)
 5. Chcete riešiť reguláciu parkovania* financovaním cez dlh z banky?
  *( tj. náklady na značenie vodorovné aj dopravnými značkami, kontrolu parkovania, budovanie parkovacích miest, záchytných parkovísk, parkovacích domov v Petržalke atď.)
 6. Chcete riešiť parkovanie v Petržalke spoplatnením rezidenčných kariet* obyvateľov Petržalky? (*rezidenčná karta je parkovacia karta, ktorá uprednostňuje parkovanie obyvateľov lokality)
 7. Chcete riešiť parkovania v Petržalke spoplatnením druhého a tretieho auta na byt, spoplatnením abonentov*, a návštevníkov Petržalky? *(abonentná karta je parkovacia karta pre autá vodičov, ktorí nie sú obyvateľmi Petržalky)
 8. Mali by mať podľa Vás návštevníci Petržalky prvé dve parkovacie hodiny a parkovanie cez víkendy zadarmo?
 9. Mali by podľa Vás mať možnosť návštevníci pred verejnými budovami a nemocnicami parkovať minimálne 3 hodiny zadarmo tak, ako je to v nákupných centrách?
 10. Chcete riešiť výstavbu nových parkovacích miest na jestvujúcej zeleni v Petržalke?
 11. Chcete riešiť výstavbu nových parkovacích miest na jestvujúcich námestiach, chodníkoch a verejných priestranstvách?
 12. Chcete, aby boli všetky nové parkovacie miesta budované len so súhlasom obyvateľov a to ako zelené zatrávnené parkoviská (ak to bude možné) prípadne aj zatienené stromami?
 13. Znížili by sa podľa Vás dopravné problémy vrátane parkovania v meste budovaním cyklotrás, cyklistických parkovísk a stojanov pri MHD?
 14. Chcete mať v blízkosti vášho domu spoplatnený parkovací dom?
 15. Chcete vo Vašom okolí nové spoplatnené parkovacie domy, riešené nadstavbou na jestvujúcich parkovacích plochách?
 16. Mal by dostať rezidenčnú kartu aj užívateľ bytu v Petržalke, ktorý má v Petržalke iba prechodné bydlisko, ak na takýto byt pripadá len jedno auto?
 17. Ak ste šofér používali by ste MHD ak by sa skrátili intervaly medzi spojmi a bolo by lepšie napojenie spojov v rámci prestupov?
 18. Chcete riešiť výstavbu nových parkovacích miest formou záchytných parkovísk na okrajoch Petržalky a ich napojením na MHD?
 19. Ak ste šofér, využívali by ste záchytné parkoviska na okrajoch Petržalky, ktoré budú napojené na MHD a obmedzíte svoje užívanie auta?

Ak si nájdete čas, pomôžete vyplnením ankety na www.petrzalka.otvorene.sk nielen mne, ale aj viacerým kolegom poslancom. Chceme tak spolu s Vami požiadať vedenie MČ, aby sa začalo zaujímať o Vaše názory a urýchlil sa tak proces efektívneho riešenia parkovania v Petržalke. Vopred Vám ďakujem.

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, poslankyňa ZMENA ZDOLA

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky