INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nové zastupiteľsvo už zasadalo

Nové zastupiteľsvo už zasadalo

Desať dní po komunálnych voľbách sa novozvolení zástupcovia Petržalčanov stretli na ustanovujúcom zastupiteľstve. Prvé zasadnutie malo takmer slávnostný charakter.
Po slovenskej štátnej hymne predseda miestnej volebnej komisie Petržalky Ľudovít Lučanič informoval o výsledkoch volieb, predstavil (staro)nového starostu Vladimíra Bajana a 35 členov poslaneckého zboru. Z predchádzajúceho volebného obdobia v ňom zostalo 13 poslancov.
Po tejto informácii zložili starosta aj poslanci slávnostný sľub, v ktorom sa zaviazali najbližšie štyri roky pracovať v prospech Petržalky a Petržalčanov. „Som presvedčený, že naši obyvatelia od nás očakávajú riešenia namiesto politizovania či politikárčenia. Nie som naivný a viem, že budeme mať často rôzne názory na to, čo je správne, dobré, prospešné pre Petržalku. Ale bolo by zlou správou pre jej obyvateľov, keby sme sa nesnažili dôjsť ku kompromisu, keby sme sa nedokázali správať k sebe s rešpektom, keby sme sa schovávali pred zodpovednosťou a vynechávali hlasovanie o návrhoch či účasť na rokovaniach. Spojme preto svoje sily a majme na mysli prospech Petržalky a Petržalčanov a bokom odsuňme stranícke či osobné záujmy. Našimi spojencami nech sú všetci Petržalčania a našimi pracovnými nástrojmi hodnoty ako odbornosť, transparentnosť či zodpovednosť. Za seba vám, poslancom, symbolicky podávam ruku a ponúkam tvorivú atmosféru, korektnú spoluprácu aj s odborným aparátom miestneho úradu našej mestskej časti, ktorý je pripravený spolu s vami riešiť problémy Petržalčanov,“ povedal vo svojom príhovore starosta Vladimír Bajan.

zastupko, sľub poslanca

Okrem slávnostnej časti malo zastupiteľstvo aj pracovný charakter. Poslanci si zo svojich radov po diskusii zvolili 12 tých, ktorí budú pôsobiť aj ako sobášiaci. Druhým (a posledným) bodom programu bolo schválenie platu starostovi, ako to prikazuje zákon. Po diskusii napokon poslanci odsúhlasili starostovi rovnaký plat, aký mal na konci minulého volebného obdobia – 4 035 eur.
Nové zastupiteľstvo teda 25. novembra oficiálne odštartovalo svoje štvorročné pôsobenie.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky