INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ľudia sa pre výstavbu budovy Domino obrátili na prezidenta

Ľudia sa pre výstavbu budovy Domino obrátili na prezidenta

Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Jasovskej ulici v bratislavskej Petržalke sa pre stavbu polyfunkčného súboru Domino obrátili na prezidenta SR Andreja Kisku. Prezidentovi zaslali e-mailom list so žiadosťou o pomoc. Podľa vlastníkov sú totiž porušované zákony, občianske a vlastnícka práva, ktoré garantuje Ústava SR a Európsky dohovor o ľudských právach. Prezidenta sa zároveň pýtajú, kedy sa budú odstraňovať nepovolené stavby. Agentúru SITA o tom informovala jedna z vlastníčok bytov na Jasovskej ulici Monika Voleková.

„Občania veria, že pán Kiska využije svoju autoritu najvyššieho ústavného činiteľa a príde k náprave a k lepšiemu prístupu petržalského stavebného úradu a Okresného úradu Bratislava k právam obyvateľov, k dodržiavaniu stavebného zákona, správneho poriadku a verejného záujmu. Obyvatelia chcú, aby podobnú situáciu – neistotu, stres a bezmocnosť nemuseli zažívať občania kdekoľvek na Slovensku,“ povedala Voleková s tým, že prezidenta informovali aj o dôvodoch, prečo nesúhlasia s výstavbou. Podľa obyvateľov bolo pritom stavebné povolenie v rozpore s právoplatným a vykonateľným územným rozhodnutím na stavbu.
Stavba polyfunkčného súboru Domino sa začala pred viac ako rokom, v súčasnosti je však viac ako pol roka výstavba zastavená. Petržalský stavebný úrad z vlastnej iniciatívy urobil štátny stavebný dohľad po začatí stavebných prác ešte v decembri minulého roka. Hlavný štátny stavebný dohľad uskutočnila na podnet obyvateľov aj Slovenská stavebná inšpekcia. Oba dohľady zhodne konštatovali, že stavebník vytýčil stavbu v rozpore so záväznou podmienkou. Kontrolou zistili rozdiel vo vzdialenosti medzi novou stavbou od bytových domov Jasovská 2 – 12 danou územným rozhodnutím a skutočnou vzdialenosťou medzi budovami. Konateľ spoločnosti Aquaterm s.r.o., Miroslav Skovajsa vtedy povedal, že postupujú v súlade so zákonom a chybu urobil úradník, ktorý pripojil k územnému rozhodnutiu nesprávny výkres, pričom celá stavba je v súlade s tým, čo bolo v stavebnom povolení. Petržalský stavebný úrad však rozhodol 31. januára o zastavení stavby. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podali 13. februára stavebníci Subcentro s.r.o., a Aquaterm, spol. s.r.o. Petržalský stavebný úrad vydal rozhodnutie o dodatočnom povolení prác v júni. Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Jasovskej sa odvolali voči rozhodnutiu o dodatočnom povolení stavby v polovici júla. O ďalšom pokračovaní má rozhodnúť Okresný úrad Bratislava.

Obyvatelia sa podľa Volekovej odvolali aj na Najvyšší súd SR voči uzneseniu bratislavského krajského súdu z 15. mája, v ktorom vlastníkov bytov neuznal za účastníkov konania. „Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zatiaľ obyvatelia nedostali. Účastníkmi konania sú podľa krajského súdu vlastníci nebytových priestorov a vlastník terasy, čiže magistrát hlavného mesta. Obyvatelia sú presvedčení, že došlo k porušeniu ich práv ako vlastníkov bytov, pretože v územnom rozhodnutí je stanovená odstupová vzdialenosť od fasády bytového domu a nie od nebytových priestorov,“ dodala Voleková.

Konateľ stavebnej spoločnosti Subcentro s.r.o. Juraj Duška už v minulosti uviedol, že spoločnosť splnila všetky podmienky ustanovené právnymi predpismi na to, aby stavbu mohli dokončiť. Duška zároveň dodal, že Voleková vytvára cez média neúmerný tlak na zainteresované inštitúcie, aby nerozhodovali zákonne, ale na základe vôle ľudu. „Týmto tlakom sa snažia dosiahnuť, aby sa v tomto prípade nerozhodovalo na základe dôkazov, stanovísk a najmä zákonov, ale aby stavba Domino, ktorá už bola raz riadne povolená a momentálne sa dodatočne legalizuje, bola za každú cenu odstránená. V procese stavebného povoľovania ako aj v procese dodatočnej legalizácie sa pritom nenašli prekážky, ktoré by bránili stavbu dokončiť,“ uviedol pre agentúru SITA Duška.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky