INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Župa pripravila Petržalčanov aj o to málo z eurofondov

Čerpanie prostriedkov z eurofondov v rámci programu Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) sa naťahuje od roku 2009. Nekompetentné zásahy do celého projektu spôsobili, že Petržalka aj ďalšie mestské časti napriek vynaloženému úsiliu prišli o možnosť uchádzať sa o tieto financie.

Modrý dom na Čapajevovej, budova bývalého LUDUSu, ZŠ Prokofievova, bývalé Námestie májového povstania českého ľudu a Bytové domy Kopčany. To boli projektové zámery, ktoré už od roku 2009, kedy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prvýkrát vyhlásilo výzvu pre bratislavské mestské časti na predkladanie žiadostí v rámci ISRMO, Petržalka aktívne pripravovala. Celý proces zastrešuje a riadi Sprostredkovateľský a riadiaci orgán pre tento projekt (SORO), a tým je BSK. Práve pod jeho tlakom ministerstvo v roku 2011 rozhodlo, že do výzvy sa môžu zapojiť aj okresné mestá Malacky, Senec a Pezinok, pričom SORO odoprel mestským častiam, pre ktoré bol program pôvodne určený, právo vôbec sa k tejto zmene vyjadriť.

Okrem okruhu oprávnených žiadateľov sa v ďalších mesiacoch menili kritériá i podmienky celého programu. Aj napriek tomu poskytla Petržalka absolútnu súčinnosť v prípravných procesoch a pokračovala v rozbehnutej práci na svojich projektových zámeroch. Zároveň však opakovane upozorňovala na chyby, ktoré nastali v celom procese práve spomínanými zmenami. To napokon potvrdil aj vnútorný audit na ministerstve. To spôsobilo, že ministerstvo celú výzvu zrušilo s tým, že vyhlási novú.

Až v roku 2013 sa mestské časti a mestá dočkali novej výzvy, ale novou a kľúčovou podmienkou bolo zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie ku každému predkladanému projektovému zámeru, vrátane právoplatného stavebného povolenia. V prípade Petržalky by sa tak jednalo o náklady v celkovej výške viac ako 150 tisíc eur, ktoré by neboli ani oprávneným nákladom výzvy a o ktoré by mestská časť v prípade neúspešnosti projektu prišla. Navyše, termíny stanovené vo výzve boli s ohľadom na požadované množstvo dokladov nesplniteľné, čo vlastne spôsobilo, že projekty sú vopred odsúdené na neúspech.

Petržalka našťastie nečakala so založenými rukami a okrem toho hľadala aj iné možnosti, ako riešiť svoje problematické miesta a realizovať plánované projekty. V ostatných dňoch sa starostovi a poslancom podarilo nájsť riešenie na dva najväčšie z nich – Modrý dom a LUDUS. Je však zarážajúce, ba až nehorázne, ak z úst predsedu BSK P. Freša zaznievajú obvinenia, že sťažnosti Petržalky môžu za to, že sa celý proces opakoval, a tým predĺžil. Petržalka však len poukazovala na chyby, ktoré spôsobil práve župan svojimi neodbornými zásahmi do podmienok programu. Bol to práve P. Frešo, kto z politických dôvodov celý proces zastavil a oddialil, práve jeho nekompetentným zásahom do procesu pred tromi rokmi sa celý proces tak skomplikoval, že Ministerstvo pôdohospodárstva muselo vyhlásiť súťaž nanovo.

Žiaľ, program ISRMO nie je jediným, kde Petržalka dopláca na politické zásahy a možný klientelizmus. Starosta Petržalky a podpredseda ZMOSu Vladimír Bajan je preto rozhodnutý urobiť všetko pre to, aby sa v ďalšom plánovacom období o týchto veciach nerozhodovalo na župe a neopakovalo sa politizovanie pri čerpaní prostriedkov z eurofondov.

Michaela Platznerová

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky