INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poslanci zahnali nočnú moru

Poslanci zahnali nočnú moru

Zdevastovaná nehnuteľnosť na Čapajevovej ulici, známa ako Modrý dom, čoskoro zmení svoju tvár. Namiesto neobývateľného domu tam vyrastie nový, byty v ňom bude mať aj mestská časť. Väčšina z bytov je neobývateľná, resp. nie je v súčasnosti v užívaniaschopnom stave. Chýbajú v nich WC misy, umývadlá, elektrické ohrievače, okná, dvere či podlahy. Dezolátnym stavom budova ohrozuje bezpečnosť, zdravie, ale aj životy jej užívateľov. Modrý dom sa postupne stal nočnou morou Petržalčanov bývajúcich nielen v jeho bezprostrednej blízkosti. Takmer každý deň tam problémy rieši mestská i štátna polícia. Platné nájomné zmluvy majú pritom dnes len štyri byty, vo väčšine sa vedú súdne alebo exekučné konania o vyprataní bytu. Pre tých, ktorých tam Petržalka ubytovala, to bola druhá či tretia šanca. Ani tú však nevyužili, ani tam neplatia nájomné. Mnoho obyvateľov býva v budove nelegálne.

Modrý dom (1)

Na rekonštrukciu peniaze nie sú a aj to bol dôvod, prečo poslanci hľadali iné riešenia. Petržalka sa pokúšala získať financie z eurofondov, napokon sa poslanci rozhodli pre predaj nehnuteľnosti súkromnému investorovi. Stanovili si však viacero tvrdých podmienok. Predovšetkým sa investor musí postarať o súčasných užívateľov bytov na Čapajevovej. „Rozšírili sme tento okruh napríklad aj o tých, ktorí už majú súdne rozhodnutie, že sa tam majú nasťahovať, ale ešte nevypratali starý byt. To číslo sa blíži k dvadsiatke, čo je veľmi tvrdý záväzok voči budúcemu vlastníkovi tohto objektu,” uviedol starosta Petržalky Vladimír Bajan. Rovnako samospráva požaduje navrátenie desiatich bytov v novej budove späť do vlastníctva mestskej časti. Okrem toho kupujúci musí predložiť bankovú záruku za splnenie kontraktu vystavenú v prospech mestskej časti vo výške 100% z hodnoty 10 bytov, t.j. asi 382 000 € dňom podpísania zmluvy, začať výstavbu bytového domu do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia a odovzdať byty najneskôr do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Celková hodnota plnenia kupujúceho je teda vyššia, než hodnota nehnuteľnosti podľa súdnoznaleckého posudku.

Modrý dom (30)

Novým vlastníkom tzv. Modrého domu, a teda investorom budúceho nového obytného domu, kde by malo byť 63 bytov, je spoločnosť BS investments, a.s. so sídlom na Záhradníckej 72 v Bratislave, pričom kúpnu zmluvu by mal podpísať do 90 dní od schválenia predaja v zastupiteľstve. Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, že novonadobudnuté byty prednostne ponúknu mladým učiteľom pracujúcim v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Zároveň odsúhlasili aj prenájom pozemkov pod bytovým domom a pod trafostanicou, ku ktorým musí mať investor v rámci územného a stavebného konania vzťah.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky