INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Petržalská plaváreň

Petržalská plaváreň

Mestská časť Petržalka vyhlási verejnú obchodnú súťaž na dodávateľa výstavby plavárne do dvoch týždňov. Súťaž by mala trvať približne tri mesiace a prípravné práce k výstavbe plavárne plánujú na január budúceho roku. Jednou z podmienok na výber dodávateľa stavby bude odovzdanie stavby do osem mesiacov od podpisu zmluvy. Samospráva oproti pôvodnému návrhu zvýšila počet parkovacích miest a otočila vzduchotechniku ďalej od obytných častí. Exteriérovú časť toboganu pritom tiež integrovala do budovy.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201