INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Keď fakt nie je fakt – a dodržiavanie zákona je čudná vec

Do redakčnej pošty PN sme dostali niekoľko ohlasov, ktoré mali spoločné otázky: V akom stave je budova pri Sade Janka Kráľa? Aká je reakcia starostu Bajana na to, čo odvysielala jedna komerčná televízia v súvislosti so stavbou? Prinášame teda stanovisko investora aj starostu.

Stanovisko k odvysielanej reportáži o polyfunkčnom objekte na Krasovského

„V roku 2008 sme od hlavného mesta Bratislava odkúpili pozemky určené na výstavbu na Krasovského ulici za účelom výstavby polyfunkčného objektu. V roku 2009 sme od hl. mesta dostali súhlasné záväzné stanovisko k 25-podlažnej budove.

Stanovisku predchádzalo dlhé tvarovanie objektu na základe podnetov predstaviteľov hl. mesta a investorov okolitej výstavby, aby neprišlo k úplnému zastavaniu pozemku, výrubu existujúcej zelene v severozápadnej časti pozemku, zamedzeniu výhľadu z okolitých objektov.

Na základe tohto stanoviska a dohody s vedením mesta sme spolu s ďalšími investormi v území investovali do infraštruktúry v tejto lokalite (verejné osvetlenie, križovatka, cesta, inžinierske siete).

V septembri 2010 sme podali žiadosť o územné rozhodnutie na petržalský stavebný úrad, teda v čase, keď ani starosta Bajan, ani pani Franzová neboli vo funkciách.

V čase, keď malo dôjsť k vydaniu územného rozhodnutia, boli komunálne voľby, ktoré viedli k zmene starostu a primátora. Napriek tomu, že – ako naznačujete – sa do funkcií dostali ľudia, ktorí majú „tlačiť“ náš projekt, stal sa presný opak. Starosta Bajan aj primátor Ftáčnik sa vyjadrili, že nesúhlasia s projektom v podobe, v akej sme ho mali pripravený a predchádzajúcim vedením mesta odsúhlasený. V reakcii na to sme celý projekt prepracovali, okrem iného sme znížili stavbu z 25 na 16 podlaží (stavba o je 4 podlažia nižšia ako už stojaci objekt na Krasovského 13 a má asi o 1/3 nižší zastavaný objem a rovnako vysoká ako blok na druhej strane ulice – už s právoplatným stavebným povolením a začatou výstavbou). Napriek tomu nám mesto takmer rok nebolo schopné vydať záväzné stanovisko, čo napokon spôsobilo zastavenie celého projektu. Začiatkom októbra 2013 stavebný úrad zastavil územné konanie.“ Farch, s .r. o.

O reakciu sme požiadali aj starostu Petržalky Vladimíra Bajana:

„Je to celé vymyslené a ešte aj prekrútené. Nikdy som ako starosta svojmu bratovi nedal ani nedohodil žiadnu zákazku, nemá zo samosprávy žiadne peniaze, skrátka nič. On si ako projektant iba dovolil „nakresliť“ projekt pre súkromného investora (nie pre mestskú časť!). Nič viac a nič menej. Môže ho preto táto spoločnosť diskriminovať? Alebo má začať predávať pomaranče či zmeniť si meno? Navyše, celý projekt sa začal už v roku 2008, keď som vo funkcii nebol, teraz už len dobiehal. A bol som to práve ja, kto ho zastavil. Dovolil som si postupovať v zmysle zákona, pretože stavebný úrad zaujíma, čo sa má postaviť a nie, kto to nakreslil. Je absurdné, aby som bol za to škandalizovaný.“

Poznámka redakcie

Je pochopiteľné, že podobný projekt v blízkosti Sadu Janka Kráľa vzbudzuje záujem verejnosti. Je však zarážajúca ľahostajnosť redaktora k faktom, ale aj urputnosť človeka, ktorý sa o „prípad“ zaujíma najviac – býva totiž v 20-poschodovej budove, ktorá v tom priestore už stojí. Do pozornosti týchto investigatívcov dávame aj informáciu, ktorú doteraz ignorovali – všetky povolenia z minulého volebného obdobia má aj ďalšia 17-poschodová stavba, ktorá sa môže už zajtra začať stavať.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky