INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Viem, za čo hlasujem

Viem, za čo hlasujem

(Reakcia na článok „Cirkus na zastupiteľstve“ od M. Greksu) – Aby bolo jasné hneď od začiatku – na mestskom zastupiteľstve dňa 28. 9. 2017 som podporil uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, na základe ktorej bude môcť vybraná firma postaviť parkovací dom, ktorý svojou petíciou podporili aj obyvatelia Petržalky z okolia Vavilovovej ulice. Prečo teda na zastupiteľstve vznikol cirkus, keď nakoniec všetci poslanci podporili tento projekt?

Finančná a majetková komisia projekt nepodporila

Nie preto, že nebol dobrý, ale preto, že ide o prípad výnimky, keď sa podporuje projekt bez súťaže za situácie, keď vedenie hlavného mesta nedokázalo za 2 roky, čo projekt parkovacieho domu stál na magistráte, prijať kritériá, za akých bude mesto súhlasiť s prenájmom, resp. zaťažením vlastných pozemkov na výstavbu parkovacích domov v meste. Aby aj ďalší záujemcovia vedeli, za akých podmienok a na základe akých kritérií im hlavné mesto zverí pozemok, na ktorom môžu takýto dom postaviť.

Cirkus na zastupiteľstve spôsobil viceprimátor M. Černý, ktorý nepravdivo zaviedol poslancov pred hlasovaním v tom, že finančná a majetková komisia projekt údajne podporila. Následne sa medzi poslancami viedla diskusia, ktorú v princípe pán poslanec Greksa ako každú inú považuje za zbytočnú, či počkáme ešte mesiac, kým vedenie mesta predloží aspoň základné pravidlá pre takéto situácie, alebo či spravíme výnimku a pravidlá sa budú vzťahovať až na všetky ďalšie podobné projekty. Na jednej strane boli poslanci na čele s M. Greksom, ktorým stačil pekný obrázok (vizualizácia projektu), aby za projekt zdvihli ruky, na druhej strane boli poslanci, ktorí požadovali viac ako len pekné fotky.

Pozmeňujúce návrhy

Okrem samotného projektu bol schválený aj pozmeňujúci návrh J. Budaja, aby primátor do 30 dní predložil pravidlá, za akých bude hlavné mesto poskytovať pozemky na výstavbu parkovacích domov. Môj pozmeňujúci návrh, aby sa do zmluvy následne zapracovali formou dodatku ďalšie podmienky, ktoré vyplynú z takýchto pravidiel, som nakoniec stiahol, pretože po vysvetlení starostu Petržalky V. Bajana sa mi zdal príliš prísny, t.j. nie je pravda, ako tvrdí M. Greksa, že som si zamenil materiály, len som v rýchlosti v pôvodnom znení pozmeňujúceho návrhu zamenil zmluvu o zriadení vecného bremena za kúpnu zmluvu z iného pozmeňujúceho návrhu, čo som obratom opravil. Zároveň som M. Greksu vyzval, aby sa osobne zapojil do prípravy pravidiel pre parkovacie domy, pretože len pekné obrázky a zosmiešňovanie kolegov – poslancov v novinách na zavedenie parkovacej politiky stačiť nebudú.

Milan Vetrák, mestský poslanec za Petržalku

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201