INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka s mestom nesúhlasí

Petržalka s mestom nesúhlasí

Petržalka nesúhlasí s mestským návrhom Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj. Rozhodli o tom petržalskí poslanci na utorkovom rokovaní miestneho zastupiteľstva.

Od 1. novembra tohto roka bude na Slovensku platiť zákon o miestnom poplatku za rozvoj. Platiť ho bude fyzická alebo právnická osoba, ktorej ako stavebníkovi vydali stavebné povolenie. Vo všeobecne záväznom nariadení magistrát navrhuje sadzbu poplatku na 35 eur na každý štvorcový meter stavby.

V návrhu je tiež informácia, že správu poplatku za rozvoj vykonáva magistrát ako jeho správca.Petržalka vyjadrila nesúhlasné stanovisko, pretože správcom poplatku za rozvoj by podľa nej nemalo byť mesto Bratislava, ale bratislavské mestské časti, ktoré najlepšie vedia, na čo treba tento poplatok v území dotknutom výstavbou použiť.

Byty Fuxova, Jantárová cesta - Bosáková ul
Ilustračné foto

Odmietavý postoj k VZN vyjadrili aj ostatní starostovia bratislavských mestských častí s tým, že prijatiu VZN musí predchádzať zmena štatútu Bratislavy. Petržalskí poslanci preto na októbrovom zastupiteľstve prijali súhlasné stanovisko k dodatku k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj. Týmto materiálom miestne zastupiteľstvo podporilo prenesenie správy poplatku na mestské časti Bratislavy, čo je podľa zákona možné len úpravou štatútu. Po schválení dodatku k štatútu je možné pristúpiť k prijatiu VZN, ktorým tento nový druh miestneho poplatku zavedú. Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj dali mestskí poslanci a zároveň starostovia Vladimír Bajan (Petržalka), Martin Kuruc (Vrakuňa) a Milan Jambor (Devínska Nová Ves).

Hlavné mesto SR Bratislava a bratislavské mestské časti sa na výbere miestneho poplatku za rozvoj stále nedohodli. Spor je pre výber poplatku aj pre rozdelenie výnosu medzi mesto a mestské časti. Magistrát trvá na delení v pomere 50:50, starostovia v pomere 68:32 v prospech mestských častí. Päťdesiat na päťdesiat je podľa Bajana neprofesionálna diskusia.

Platiť miestny poplatok za rozvoj bude fyzická alebo právnická osoba, ktorej ako stavebníkovi vydali stavebné povolenie. VZN by malo byť platné od 1. januára budúceho roka, schváliť ho musí bratislavské mestské zastupiteľstvo. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj nájdu záujemcovia na oficiálnej webovej stránke Bratislavy.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201