INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Keď sa sily spoja, riešenie sa nájde

Keď sa sily spoja, riešenie sa nájde

Terasy sú problémom, s ktorým sa Petržalka potýka už niekoľko rokov. Rokmi schátrali, „vychodili“ sa a volajú po obnove. Lenže – kto ich má opraviť? Vlastnícke vzťahy sú často neisté, preto je problémom označiť niekoho, kto by sa mal o ne starať.

terasa

Sú však aj terasy, kde je síce vlastníctvo jasné, ale na rekonštrukciu aj tak chýbajú peniaze. Každý problém má ale riešenie. Keď niečo nemôže zaplatiť jeden, treba spojiť sily. A práve takýto pilotný projekt spolupráce a finančnej spoluzodpovednosti v Petržalke odštartoval.

V roku 2015 Bytové družstvo Petržalka (BDP) požiadalo mestskú časť o poskytnutie príspevku na udržiavacie práce terasy zo severnej strany bytového domu na Rovniankovej 2-4. Je súčasťou PTV (pristavanej technickej vybavenosti územia) v súkromnom vlastníctve majiteľov garáží, ktoré spravuje BDP. Má 42 spoluvlastníkov. Strecha garáží tvorí vlastne terasu, slúži na zabezpečenie prístupu a zásobovania bytov a polyfunkčných prevádzok bytového domu a pohyb ostatných obyvateľov resp. návštevníkov Petržalky.

terasa

Preto sa mestská časť dohodla s bytovým družstvom na spolupráci na jej oprave. Koncom septembra 2016 bola podpísaná zmluva medzi BDP, mestskou časťou a zhotoviteľom na spoločnú opravu terasy. BDP prispeje na opravu čiastkou 78 759,96 € a mestská časť uhradí 61 246,72 €.

terasa

Na ploche 850 m2 odstránia pôvodnú skladbu terasy od nášľapnej vrstvy až po hydroizoláciu. Asfaltový povrch bude nahradený cestným betónom, pri vstupoch do objektu budú osadené štrbinové žľaby a nanovo bude tiež zrealizovaný styk terasy s múrmi bytového domu.

terasa

Všetky zúčastnené strany zároveň prosia obyvateľov priľahlých domov o zhovievavosť pri dočasnom obmedzení pohybu a o tolerovanie zvýšenej hlučnosti.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky