INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čo urobili poslanci za vaše dane

Čo urobili poslanci za vaše dane

Petržalský poslanci dostávajú  z vašich daní cca 170 € mesačne za svoju prácu v komisiách, zastupiteľstve a za kontrolu činnosti úradu. Poslanci klubu Zmena zdola, KDS, NOVA a OĽANO vám chcú svoju prácu priblížiť na niektorých konkrétnych projektoch.

JAMA – Za týmto názvom sa skrýva návrh projektu na športovo rekreačný areál, na ktorom pracujú za náš klub v pracovnej skupine MČ najmä poslankyne Lýdia Ovečková a Mirka Makovníková Mosna.
Na svete je už konečná verzia  návrhu ako bude novy „Športový areál JAMA“ vyzerať. (OBR1.) Do konca roku by malo byť hotové oplotenie, zemne prace potrebne k osadeniu špeciálnej smartsoftovej podlahy, street workoutove ihrisko so zostavami pre všetky vekove kategórie – staršie deti, teenageri, dospelý aj seniori. Pevne veríme, že  v budúcom roku budú z rozpočtu MC vyčlenene potrebne finančné prostriedky aj na dokončenie. Spolu s komunitou obyvateľov sa nám podarilo zohnať aj súkromné finančné prostriedky vo výške 5.000,- pre II. a III. etapu.

04 Situacia - Prvky a farebné riešenie

Zelenému parkovisku Röntgenova, sa za náš klub spolu s vedením petície občanov a MČ venuje predsedníčka klubu Elena Pätoprstá. Tento konkrétny projekt na cca 90 parkovacích miest je výsledkom spolupráce so zástupcami petície občanov, vedením MČ a zástupcom investora. Cieľom je čo najviac zachovať jestvujúcu zeleň a súčasne riešiť citlivým spôsobom parkovisko so stromami – vyhradené  pre miestnych obyvateľov.

Na problematiku parkovania a terás priniesli viaceré návrhy aj poslanci Jozef Vydra, Paľo Šesták a Milan Vetrák, ktorí zastupujú náš klub v pracovných skupinách. Cieľom je efektívnejšie  riešenie parkovacích miest v konkrétnych lokalitách. Na niekoľkých miestach Petržalky sú problémové terasy a pod nimi sú priestory, ktoré mali slúžiť na zásobovanie  obchodov. Mnohé z nich by sa dali úpravami prerobiť na garáže, resp. parkovacie či garážové státia. Neveľkými stavebnými úpravami by sa mnohé miesta využívané na pozdĺžne parkovanie dali upraviť na šikmé s vyznačenými miestami. Tým by kapacita parkovacích miest stúpla o 10-15 %. Cieľom je i využiť dnes uzavreté parkovisko pod Železničnou stanicou Petržalka.

parkovanie
Náš klub pripravuje aj štúdie stavebných úprav na Zelené terasy.
Pod správu magistrátu a Dopravného podniku spadajú aj zástavky autobusov a vozovky s prepadnutými a poškodenými povrchmi. Akútnu opravu by potrebovali všetky. Vyzerajú mnohé, akoby tadiaľ prešla frontová línia. Peniaze v rozpočte sa však v poslednom čase presúvajú práve z kolónky oprava ciest a chodníkov do iných „potrebnejších“a ani vláda sa nechystá finančne podporiť naše hlavné mesto.

Vyhláseniu Národného parku Podunajsko a životnému prostrediu v Petržalke sa v našom klube venuje okrem Eleny Pätoprstej aj Ľuboš Homola. Spoločne s poslancami SAS a KDH Sme predložili  uznesenie  vyhlásenie Národného parku Podunajsko, do ktorého by mal patriť aj Pečniansky les, Soví les, Starý háj, ale aj iné chránené územia pozdĺž celého toku Dunaja to od Rakúska až po hranice s Maďarským národným parkom..

IMG_9047

Labutí priechod Rusovska – Chorvátske a bezbariérové prechody na chodníkoch križovatkách a zelená os 2 etapy električky sú srdcovka Eleny Pätoprstej, ktorá na ich realizáciu a dokončenie „naháňa“ magistrát aj ako poslankyňa mesta. To že sú veľmi potrebné dokazuje aj vysoká využiteľnosť Labutieho priechodu pre peších a cyklistov ako i novo vybudovaných bezbariérových priechodoch na Šintavskej, Jiráskovej a ďalších lokalitách. Venuje sa aj pripomienkovaniu 2 etapy električky  a budovaniu cyklotrás a zeleného pásu popri nej.

Zastávka Veľký Draždiak - juhozápadný pohľad od Jantárovej cesty v smere na športovú halu
Zastávka Veľký Draždiak – juhozápadný pohľad od Jantárovej cesty v smere na športovú halu

Športu sa v našom klube venuje Peter Hochshorner a školskej problematike Vlado Dolinay. V rámci školskej komisie sme podporili vedenie MČ presadiť aby sa rodičom, ktorých dieťa nezoberú do miestnej materskej školy, vyplácal príspevok, ak dajú svoje dieťa do súkromného zariadenia kvôli nedostatku kapacít. Vlado Dolinay s kolegyňou Lýdiou Ovečkovou predložili návrh na transparentné kritériá príjímania detí do materských škôl.

rozlučka škôlka10
Aktuálne hľadáme riešenia, aby školy pri prenájmoch priestorov si mohli navýšiť rozpočet školy aspoň o časť tejto sumy.

Dôležitou prácou klubu je aj kontrola efektívne nakladanie s financiami obce. Iniciovali sme aj veľmi dôležité uznesenie, ktoré má zabrániť predajom pozemkov pod zeleňou parkov a parkoviskami.

Poslancov za váš obvod nájdete na linke:

www.petrzalka.sk/samosprava/miestne-zastupitelstvo/volebne-obvody/

Elena Pätoprstá,

predsedníčka klubu Zmena zdola, KDS, NOVA, OĽANO

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky