INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Online o parkovaní so starostom

Online o parkovaní so starostom

Po tom, ako starosta na žiadosť predsedov poslaneckých klubov stiahol zo septembrového rokovania materiály, týkajúce sa parkovacej politiky, pripravilo vedenie mestskej časti niekoľko možností, ako sa môžu Petržalčania zapojiť do diskusie na túto tému, ako si zistiť fakty, klásť otázky či dávať podnety. Po záujme z ostatnej online diskusie bude aj tá nadchádzajúca venovaná opäť parkovaniu.

V pondelok 5. októbra od 13.00 do 14.00 h bude na otázky Petržalčanov odpovedať online starosta Petržalky Vladimír Bajan.  „Na septembrovom zastupiteľstve sa zúčastnili Petržalčania, ktorí vo svojich príspevkoch okrem vlastných názorov kládli aj otázky. Považoval som za korektné zodpovedať ich – naše odpovede nájdu na webstránke Petržalky,“ komentuje starosta ďalšiu možnosť, ako sa dozvedieť viac. Ak chcete starostovi položiť otázku ohľadne parkovanie aj vy máte možnost v 5.októbra práve TU. Diskusia bude trvať od 13. do 14.hodiny.

Množstvo informácií o celom procese zavedenia parkovacej politiky vrátane všetkých dokumentov je stále zverejnené a priebežne aktualizované na oficiálnej webstránke Petržalky v rubrike Parkovacia politika.
Samospráva postupne dopĺňa a aktualizuje aj webovú stránku venovanú špeciálne tejto problematikeRozumné parkovanie.

Napokon pripravuje Petržalka aj verejné prerokovanie parkovacej politiky s obyvateľmi, a to v utorok 20. októbra 2015 o 17.00 h v Klube za zrkadlom v Dome kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201