INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Z námestia nebude parkovisko

Z námestia nebude parkovisko

Nedostatok parkovacích miest najpálčivejšie vnímajú samotní obyvatelia. Práve od nich sme dostali otázku či by petržalská mestská časť nemohla vytvoriť niekoľko parkovacích miest pred budovou bývalého TPD na Mánesovom námestí. Nachádza sa tam torzo fontány, ktorá nikdy neexistovala. V jej „bazéne“ sa len povaľujú smeti. Odpoveď na to, či by ju bolo možné ju odstrániť a vytvoriť miesto nej parkovacie miesta, ktoré v tejto lokalite chýbajú, nám poskytla Michaela Platznerová z petržalského Miestneho úradu:

„Plocha pred budovou bývalého TPD s torzom fontány, ktorá nikdy neexistovala, je podľa platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy súčasťou stabilizovaného územia funkčne určeného pre park, parkovo upravenú zeleň, vrátane potrebných spevnených plôch. Preto by torzo fontány bolo dobré prebudovať na menšiu novú fontánu, alebo ho odstrániť a spevnenú plochu v tomto priestore dotvoriť, prestavať tak, aby slúžila pre oddych a relax obyvateľov a nie na vytvorenie ďalších parkovacích miest, ktoré je treba v území Mánesovho námestia riešiť progresívnejšie, a nie zaberaním peších chodníkov, existujúcich spevnených plôch, či plôch zelene. Zatiaľ tam mestská časť toleruje parkovanie, ale v súvislosti s novou parkovacou politikou, kedy by mali pribudnúť iné – legálne – parkovacie kapacity plánujeme v budúcnosti práve pretvorenie tohto priestoru späť na „námestie“ slúžiace na oddych a relax.“

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201