INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Z námestia nebude parkovisko

Z námestia nebude parkovisko

Nedostatok parkovacích miest najpálčivejšie vnímajú samotní obyvatelia. Práve od nich sme dostali otázku či by petržalská mestská časť nemohla vytvoriť niekoľko parkovacích miest pred budovou bývalého TPD na Mánesovom námestí. Nachádza sa tam torzo fontány, ktorá nikdy neexistovala. V jej „bazéne“ sa len povaľujú smeti. Odpoveď na to, či by ju bolo možné ju odstrániť a vytvoriť miesto nej parkovacie miesta, ktoré v tejto lokalite chýbajú, nám poskytla Michaela Platznerová z petržalského Miestneho úradu:

„Plocha pred budovou bývalého TPD s torzom fontány, ktorá nikdy neexistovala, je podľa platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy súčasťou stabilizovaného územia funkčne určeného pre park, parkovo upravenú zeleň, vrátane potrebných spevnených plôch. Preto by torzo fontány bolo dobré prebudovať na menšiu novú fontánu, alebo ho odstrániť a spevnenú plochu v tomto priestore dotvoriť, prestavať tak, aby slúžila pre oddych a relax obyvateľov a nie na vytvorenie ďalších parkovacích miest, ktoré je treba v území Mánesovho námestia riešiť progresívnejšie, a nie zaberaním peších chodníkov, existujúcich spevnených plôch, či plôch zelene. Zatiaľ tam mestská časť toleruje parkovanie, ale v súvislosti s novou parkovacou politikou, kedy by mali pribudnúť iné – legálne – parkovacie kapacity plánujeme v budúcnosti práve pretvorenie tohto priestoru späť na „námestie“ slúžiace na oddych a relax.“

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky