INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Predstavy investora a obyvateľov sa v zóne Matador rozchádzajú

V DK Zrkadlový háj sa konalo verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny (ÚPZ) Matador. Obstarávateľom návrhu je MČ Petržalka a spracovateľom architekt Jaroslav Coplák. Cieľom stretnutia bolo, aby sa Petržalčania s návrhom zoznámili a mohli ho písomne pripomienkovať.

Petržalka začala v roku 2012 proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie zóny Matador v nadväznosti na to, že vo februári toho roku mestské zastupiteľstvo zmenilo priemyselné využitie areálu Matador. Výsledkom úsilia petržalského miestneho úradu, konkrétne oddelenia územného rozvoja a dopravy, je práve spomínaný návrh. ÚPZ je konkrétnejšie a podrobnejšie spracovanie územného plánu a stanovenie pravidiel pre urbanistický rozvoj a podnikanie.

 výrobné haly
bývalé výrobné haly

Územie riešené v návrhu je ohraničené ulicami Kopčianska, Údernícka, Kaukazská a Bratská. Patrí doň areál Matadoru, Hydroniky aj petržalský cintorín. Zóna Matador je spiacou časťou Petržalky. Ťaží ju environmentálne bremeno v podobe znečistenia z bývalých závodov Matador, Detox a Hydronika. Najväčší rozsah znečistenia sa predpokladá v časti medzi areálovou železničnou vlečkou, cintorínom a rohom Gogoľovej a Dargovskej ulice, prípadne v bývalom areáli Hydroniky.

Obyvatelia zóny Matador bývajú v rodinných domoch

Zároveň tam však nájdete architektonické pripomienky starej Petržalky a táto časť je považovaná za vstupnú bránu do Bratislavy. Nachádza sa sotva pár minút od centra mesta a má výborné dopravné napojenie na diaľnice D1, D2 aj na železnicu. Väčšina jej obyvateľov žije v rodinných domoch, čím sa celkom vymyká tradičnej predstave panelákovej Petržalky.

Najvýraznejším architektonickým počinom v tomto území bola prestavba Železničnej stanice Petržalka (v 90. rokoch) a stavba výškovej dominanty Vienna Gate (2008). Neskôr pribudol bytový komplex Septimo a vo výstavbe sú ďalšie byty pod názvom Petržalské dvory.

Zrekonštruovaný mlyn (pôvodný vyhorel)
Zrekonštruovaný bývalý mlyn

Podľa návrhu Jaroslava Copláka by tu malo vyrásť 2 414 bytových jednotiek. Z toho 98,2% pripadá na byty. Súhrnná podlažná plocha pre funkciu bývanie predstavuje 285 491 m2. Počet obyvateľov by ma byť 5 252. Pričom až 97% obyvateľov by malo bývať v 2 338 bytoch v obytných domoch a len zvyšné tri percentá v existujúcich 76 rodinných domoch. V praxi by to znamenalo, že počet obyvateľov tejto časti Petržalky by stúpol z dnešných asi 190 obyvateľov na 5 250. Plus by sem počas týždňa prichádzalo asi 9 000 zamestnancov a spolu s návštevníkmi obchodov a prechodne ubytovaných hostí by ich počet stúpol na 16 130 denne.

zdevastované výrobné haly
Zdevastované výrobné haly

S tým priamo súvisí hlavné opatrenie návrhu ÚPZ Matador, a to rozšírenie existujúcich ciest, konkrétne Úderníckej ulice, na tri pruhy, minimálne po Gogoľovu. A rozšírenie na rovnaký počet aj Kopčianskej cesty so samostatnými odbočovacími pruhmi. Bratská ulica by mala mať podľa návrhu štyri pruhy, a to od Kopčianskej až po diaľnicu D2. Transformácia územia by sa mala uskutočniť v niekoľkých fázach – rozšírenie komunikácií Kopčianska a Údernicka, následne etapa výstavby blokov bývania a občianskej vybavenosti v areáli Matador a napokon investície do úpravy Kaukazskej, transformácia areálu Hydroniky a rozšírenie petržalského cintorína.

Okrem ciest však bude potrebné pripraviť na taký nárast obyvateľov aj zásobovanie plynom, teplom, elektrinou a odvážanie odpadu. Súčasná infraštruktúra už postačovať nebude. A ešte jedna podstatná vec, ktorá najbúrlivejšie rezonovala v diskusii počas verejného prerokovania návrhu v Zrkadlovom háji. Vyvlastňovanie. Jaroslav Copák pripustil, že pri rozširovaní pruhov existujúcich ciest bude možno potrebné zasiahnuť do vlastníckych práv občanov, ak nepríde k vzájomnej dohode. Ako však vzápätí zaznelo v diskusii, podobná situácia tu už bola pred siedmimi rokmi, keď spoločnosť P.G.A. ako investor plánovala na tomto území stavať. Po vzájomnej dohode s obyvateľmi a hlavným mesto bolo však rozhodnuté, že pri transformácií územia nebudú ani v budúcnosť vlastnícke práva obyvateľov obmedzené vyvlastňovaním. Prítomní občania preto dávali najavo veľkú nespokojnosť s návrhom ÚPZ Matador. Podľa ich vyjadrení, úlohou MČ Petržalka ako obstarávateľa návrhu, je zlepšiť kvalitu územia pre súčasných obyvateľov tejto lokality.

historé budovy bývalej smaltovne
Historické budovy bývalej smaltovne

Mnohí z diskutujúcich nesúhlasili ani s návrhom zbúrať staré priemyselné haly v areáli Matador a územie zastavať bytovými domami a občianskou vybavenosťou. Navrhovali zachovať ich a pri využiť ich ako galérie či športové haly. Nesúhlasili ani s plánovanými výškovými dominantami, ktorých limity návrhu púšťajú až do výšky 140 m, hoci len v určitých oblastiach územia. Starousadlíkom sa nepáči predstava, že stratia súkromie svojich záhrad, keď im noví obyvatelia výškových domov budú vidieť až do dvorov. Ďalej poukazovali na to, že na taký veľký nárast obyvateľov a návštevníkov neexistujú parkovacie kapacity.

V závere diskutujúci občania zástupcom MČ Petržalka z oddelenia územného rozvoja a dopravy a architektovi Jaroslavovi Coplákovi odporučili návrh ÚPZ Matador prepracovať tak, aby bol prijateľný pre obyvateľov aj investora a potom ho opätovne predložiť na prerokovanie občanom.

stará smaltovňa, dnes v jej priestoroch sídla rôzne firmy
Návrh počíta so zbúraním historických hál smaltovne. Dnes tam sídlia firmy.

Výsledkom je, že starosta Vladimír Bajan predĺžil termín prerokovania návrhu územného plánu zóny Matador až do 28. februára 2015 – vzhľadom na zložitosť celého procesu, ako aj množstvo pripomienok nielen vlastných, ale aj z radov odborníkov, vlastníkov nehnuteľností a obyvateľov danej lokality .

„Urobil som tak aj s ohľadom na to, aby sa táto téma nestala predmetom predvolebného boja, čím by sa z neho mohla vytratiť vecnosť a konštruktívnosť. Zároveň chcem dať priestor aj novozvoleným poslancom, aby mohli uplatniť prípadné pripomienky. Proces, na ktorom pracujeme už niekoľko rokov, si takúto našu pozornosť určite zaslúži,“ dodal Bajan.

Všetky doručené písomné stanoviská bude mestská časť v spolupráci so spracovateľom vyhodnocovať a znovu prerokovávať aj s tými, ktorí ich uplatnia. A záverečné schvaľovanie Územného plánu zóny Matador bude už v rukách nového zastupiteľstva, ktoré vzíde z novembrových komunálnych volieb.

Informácie k návrhu Územného plánu zóny Matador nájdete TU alebo si ich môžete vyžiadať priamo na petržalskom miestnom úrade, konkrétne na Oddelení územného rozvoja a dopravy.

 

 

 

 

 

 • Braňo

  Opat raz konzervatiny ludia odmietaju vystavbu,ktora by skraslila prostredie.Doslova sa burim,ked citam taketo clanky,ako zase ludia nesuhlasia s niecim novym.Tak nech sa pozeraju na zdevastovane budovy,spinu a bordel.Asi sa im to viac paci!!!!!

  • Sýkora

   Ty si to ani nevieš predstaviť, ty inovátor, v tých rodinných domoch žijú ľudia, generácia ľudí, zrazu im nanútia vykúpenie ich pozemkov a domov v ktorých prežili celý život a plánovali tam aj dožiť. Tý mladší si ich renovujú a sú radi, že bývajú v Petržalke a ešte k tomu v rod. dome. A zrazu si príde investor ktorý tam chce postaviť mrakodrap a baraky ktoré budú aj tak poloprázdne, bývať tam budú prevžne len východňári… Búriť sa môžeš, ja som za, nech upravia okolie, ale čítal si územný plán ty mudrlant ?? všetko obyvateľstvo , majitelia pozemkov, garáži a domov je v ,,záujmovej riešenej oblasti“ to znamená, že tý ľudia nebudú mat veľmi na výber. Bodaj by si mal rodinný dom a investoval doňho všetko a príde čas kedy má tade viesť diaľnica a samozrejme by si mal minimálne 60 rokov, a vo verejnom záujme ti ho zbúrajú, vyvlastnia ta, v najlepšom prípade ti ponúknu trhovú cenu… podla mňa si jeden z ďalších obmedzených, sebeckých ľudí čo si nevidia ďalej od nosa…

  • portulaka47

   Milý Braňo, ty zrejme nemáš ani šajn o tom, že v Bratislave je 4000 voľných bytov a to, čo v Petržalke aj tejto oblasti chýba sú parky a športoviská a nie výškové budovy.Ľudia si domy obnovili, zrekonštruovali a bývajú v nich 2-3 generácie. Zrejme ešte aj toto vadí investorom, lebo potrebujú aj týchto vyhnať z domovov a nabaliť sa na nich.Nehovoriac o tom, že náklady na bývanie v bytových domoch sú podstatne vyššie a tým starším by zostávalo len hodiť si slučku na krk. Ty by si bodoval za socializmu, keď z rekreačnej oblasti Petržalka urobili panelákové geto a zrušili niekoľko športovísk a vybudovaných ihrísk, kde boli aj bazény,sauna, volejbalové, futbalové a tenisové ihriská, nielen pre vrcholových športovcov ale aj pre verejnosť a to sa vybudovalo ešte pred 2. svetovou vojnou.

 • kocúr

  Nech zrekonštruujú stare budovy a vybudujú vnich lofty ved to je dnes atraktívne mali by to všetko zachovať a skrášliť okolie to by bolo ako v rozprávke…….:D

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky