INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Parkovací dom na Röntgenovej nebude

Parkovací dom na Röntgenovej nebude

Petíciu ako aj ďalšie názormi obyvateľov lokality, ktorej sa výstavba plánovaného parkovacieho domu na Röntgenovej ulici týka, beriem naozaj vážne a zaoberám sa nimi. Aj preto som sa pred časom stretol s petičným výborom, aj preto sme s investorom komunikovali o variantnom riešení, ktoré reflektovalo prvé požiadavky zo strany obyvateľov,“ komentuje situáciu starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Investor svoj zámer upravil, znížil poschodia, zmenil fasádu a podobne, všetko však naďalej nasvedčuje tomu, že viac vyjadrení od obyvateľov smeruje k tomu, že si tam parkovací dom neželajú. Mestská časť zaznamenala aj hlasy v prospech garáže – podľa nich by prispela k riešeniu nedostatku parkovacích miest. Podľa hlukových štúdií, ktoré sú súčasťou prípravy tohto projektu, odborníci odhadujú, že by sa znížil aj hluk od cesty a železnice, pretože garáž by tvorila akúsi protihlukovú zábranu.

Keďže väčšina obyvateľov garáž nechce, oznámi starosta investorovi, aby v prípravných prácach ďalej nepokračoval.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201