INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Komunálne voľby 2014: Kandidáti na poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Komunálne voľby 2014: Kandidáti na poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré sa uskutočnia 15.11.2014.
Miestna volebná komisia v Bratislave-Petržalke podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlásila, že pre voľby
poslancov miestneho zastupiteľstva zaregistrovala kandidátov vo volebných obvodoch 1 až 6.

Volebný obvod č. 1

Počet obyvateľov: 22 059
(ulice: Údernícka, Kapitulský dvor, Gogoľova, Kopčianska, Kubínska, Goralská, Hrobárska, Dargovská, Nábrežná, Kaukazská, Bratská, Vilová, Vranovská, Rusovská cesta, Dubnická, Očovská, Harmanecká, Prokopova, Handlovská, Kremnická, Jaroslavova, Levočská, Ľubietovská, Novobanská, Kežmarské nám., Viedenská cesta, Krupinská, Pečnianska, Bohrova, Kapicova, Planckova, Einsteinova, Daliborovo nám., Záporožská, Lenardova, Gercenova,Röntgenova, Zadunajská cesta, Nobelovo nám., Wolkrova, Pifflova, Macharova, Černyševského, Mánesovo nám., Vavilovova, Farského,Jungmanova, Vlastenecké nám., Krasovského)

Vo volebnom obvode bude zvolených 7 poslancov.

Kandidáti:
1. Peter Beňa, Bc., 29 r., IT špecialista, Nobelovo nám. 8, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
2. Zdenka Beňová, 30 r., predavačka, Bohrova 11, Bratislava, Ľudová strana Naše Slovensko
3. Maroš Buberník, Mgr., 26 r., aktivista Mladej Petržalky, Belinského 22, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita,
MOST – HÍD, Strana zelených
4. Peter Cmorej, Mgr., Ing., 31 r., finančný analytik, Gercenova 1, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
5. Vladimír Dolinay, Mgr., 33 r., učiteľ, Topoľčianska 12, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
6. Ľubomír Haluška, Ing., 51 r., grafik – dizajnér, Pečnianska 27, Bratislava, koalícia:
SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
7. Andrej Hazucha, Mgr., 58 r., úradník, Röntgenova 20, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
8. Ľuboš Homola, Mgr., 27 r., ekológ, ochranár, Zadunajská cesta 3, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
9. Ján Hrčka, Ing., 34 r., IT špecialista, Bohrova 11, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
10. Denisa Jančovičová, 20 r., aktivistka Mladej Petržalky, Tupolevova 7, Bratislava,
SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
11. Ľubica Janegová, Mgr., 42 r., pedagogička, kultúrna manažérka, Belinského 14, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska 12. Martin Jóna, 41 r., ekologický aktivista, Beňadická 3, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
13. Karol Király, Bc., 43 r., podnikateľ, Macharova 11, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
14. Daniela Lengyelová, Mgr., PhD., 51 r., právnička, Kapicova 5, Bratislava, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
15. Tomáš Lučenič, Ing., 32 r., metodik pre riadenie projektov, Záporožská 1, Bratislava, Demokratická strana
16. Michal Matuška, Bc., 28 r., IT technik, Jungmannova 16, Bratislava, nezávislý kandidát
17. Andrej Mikula, Bc., 25 r., manažér inovácií a startuper, Röntgenova 12, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
18. Martin Miškov, 31 r., zástupca starostu, Kopčianska 10, Bratislava, nezávislý kandidát
19. Jana Nagy, 31 r., predavačka, Kopčianska 88, Bratislava, 99% – občiansky hlas
20. Branislav Puliš, Ing., 30 r., projektový manažér, Mlynarovičova 19, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita,
MOST – HÍD, Strana zelených
21. Dušan Smolka, MUDr., MPH., 61 r., lekár, Jungmannova 10, Bratislava, nezávislý kandidát
22. Danielą Šavel, Ing., 36 r., stavebný inžinier, Záporožská 2, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
23. Jakub Šimek, Ing., 30 r., programový koordinátor v neziskovom sektore, Wolkrova 27, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
24. Andrej Turzo, Ing., 37 r., poslanec Petržalky, Vilová 5, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
25. Michal Vičan, 34 r., profesionálny tréner a športovec, Gercenova 5, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
26. Pavel Vlček, Ing., 64 r., dopravný projektant, Vavilovova 16, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
27. Jozef Vydra, Ing., 54 r., novinár, Zadunajská cesta 9, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska

Volebný obvod č. 2

Počet obyvateľov: 15 564
(ulice: Hálova, Ševčenkova, Belinského, Fedinova, Švabinského, Prokofievova, Andrusovova, Kolmá, Čapajevova, Jiráskova, Tupolevova, Iľjušinova, Markova, Pajštúnska, Nám. Jána Pavla II, Nám Republiky)

Vo volebnom obvode bude zvolených 5 poslancov.

Kandidáti:
1. Augustín Arnold, Ing., 57 r., energetik, Belinského 5, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
2. Martin Burian, 29 r., invalidný dôchodca, Švabinského 3, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
3. Janka Dulayová, Ing., 59 r., ekonómka a PR manažérka, Ševčenkova 10,
Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati
Slovenska
4. Peter Ďurčan, 49 r., výkonný riaditeľ, Mamateyova 7, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana
zelených
5. Vladimír Gallo, JUDr., Mgr., PhD., 42 r., advokát, Ševčenkova 28, Bratislava, nezávislý kandidát
6. Marián Chmelár, Bc., 54 r., právny referent, Andrusovova 5, Bratislava, Ľudová strana Naše Slovensko
7. Slavomír Jasaň, Mgr., 34 r., marketingový riaditeľ, Ševčenkova 9, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených
Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
8. Ján Karman, Ing., 32 r., stavebný inžinier, Andrusovova 5, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita,
MOST – HÍD, Strana zelených
9. Soňa Kikušová, PaedDr., CSc., 50 r. podnikateľka, Ševčenkova 28, Bratislava, NOVÝ PARLAMENT
10. Juraj Kríž, Mgr., 27 r., pedagóg, Fedinova 5, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
11. Jana Lachkovičová, 50 r., logistka, Ševčenkova 8, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
12. Ivan Lučanič, Mgr., 29 r., historik – kúzelník, Ševčenkova 6, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
13. Roman Malovec, 46 r., ekologický aktivista, Vyšehradská 27, Bratislava, koalícia:
SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
14. Milan Molnár, 50 r., úradník, Krásnohorská 9, Bratislava, nezávislý kandidát
15. Viliam Ovsepian, Ing., 26 r., ekonóm – medzinárodné vzťahy, Tupolevova 22, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati
Slovenska
16. Elena Pätoprstá, Ing. arch., Mgr. art., 54 r., designérka, protikorupčná aktivistka, Švabinského 20, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
17. Michal Prešinský, 30 r., poštár, Bradáčova 5, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
18. Richard Rikkon, Mgr., art., 40 r., umelec, Ševčenkova 8, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
19. Michal Skalník, Mgr., 31 r., filozof a novinár, Ševčenkova 10, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
20. Ivan Uhlár, Mgr., 30 r., právnik, Gercenova 6A, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana
zelených
21. Juraj Vrablanský, 22 r., občiansky aktivista, Röntgenova 4, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

Volebný obvod č. 3

Počet obyvateľov: 23 673
(ulice: Rovniankova, Romanova, Ambroseho, Bradáčova, Gessayova, Nám. hraničiarov, Lachova, Furdekova, Hrobákova, Osuského, Dudova, Kutlíkova, Starohájska, Bratislava-Petržalka)

Vo volebnom obvode bude zvolených 7 poslancov.

Kandidáti:
1. Adrián Arpai, Mgr., 33 r., enviromentálny manažér, Žehrianska 8, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
2. Milan Borguľa, Ing., 65 r., ekonóm, Romanova 35, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
3. Andrea Bratislavská, 47 r., podnikateľka, Lenardova 2, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
4. Ján Bučan, Mgr., 34 r., senior analytik, Lachova 26, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
5. Miloš Čambál, 58 r., strojný mechanik, Budatínska 3, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
6. Miloš Černák, Ing., 59 r., poslanec Petržalky, OZ Aktívny Petržalčan, Vranovská 67, Bratislava, nezávislý kandidát
7. Martin Dinuš, Bc., 36 r., IT konzultant, Hrobákova 7, Bratislava Zmena zdola,
Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska 8. Zuzana Ďurišová, 59 r., kultúrno osvetový pracovník, Romanova 6, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana
moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
9. Miloš Fiľo, 31 r., manažér, Romanova 40, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
10. Ján Gajdoš, Mgr., 24 r., študent, Hrobákova 15, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
11. Ján Gréner, Ing., 35 r., projektový manažér, Mamateyova 5, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
12. Henrich Haščák, JUDr., 38 r., právnik, Ambroseho 17, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
13. Július Hauser, PhDr., 66 r., psychológ, Hrobákova 13, Bratislava, Národ a Spravodlivosť – naša strana
14. Vladislav Chaloupka, Mgr., 34 r., sociológ, Gessayova 41, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
15. Ľuboš Kačírek, Mgr., PhD., 42 r., vysokoškolský pedagóg, Hrobákova 8, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
16. Juraj Klein, Ing., 35 r., IT projektový manažér, Šustekova 17, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
17. Jozef Korbel, Ing., 57 r., športový manažér, Osuského 42, Bratislava, nezávislý kandidát
18. Branislav Kubica, 44 r., cukrár, Lachova 8, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
19. Miroslav Lažo, 37 r., manažér hokejového centra, Osuského 30, Bratislava, nezávislý kandidát
20. Tomáš Mikus, Ing., 35 r., aktivista Mladej Petržalky, Blagoevova 2, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
21. Patrik Pajan, MUDr., 33 r., informatik, občiansky aktivista, Rovniankova 13, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati
Slovenska
22. Norbert Part, Ing., 54 r., ekonóm, Hrobákova 15, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
23. Antonín Polách, RNDr., 65 r., dôchodca, Humenské námestie 7, Bratislava,nezávislý kandidát
24. Michal Radosa, Mgr., Ing., 37 r., právnik, Lietavská 3, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita,
MOST – HÍD, Strana zelených
25. Marcel Slávik, 36 r., aktivista Petržalského okrášľovacieho spolku, Rovniankova14, Bratislava, Nezávislé fórum
26. Ľubica Škorvaneková, Mgr., 33 r., riaditeľka spoločnosti, Rovniankova 20, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
27. Michal Valachovič, Mgr., 41 r., politológ, Nám. hraničiarov 12, Bratislava, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

Volebný obvod č. 4

Počet obyvateľov: 15 753
(ulice: Šustekova, Klokočova, Kočánkova, Pri Seči, Pobrežná, Sosnová, Blagoevova, Bulíkova, Májová, Dolnozemská cesta, Mlynarovičova, Haanova, Pankúchova, Poloreckého, Medveďovej, Jankolova, A. Gwerkovej, M.C. Sklodowskej, Mamateyova , Lužná)

Vo volebnom obvode bude zvolených 5 poslancov. 

Kandidáti:
1. Ivana Antošová, Mgr., 45 r., kontrolórka, A. Gwerkovej 13, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
2. Marián Dragúň, Mgr., CSc., 67 r., vysokoškolský učiteľ, Mlynarovičova 22, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
3. Anna Dyttertová, 62 r., ekonómka, A. Gwerkovej 10, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia –Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
4. Eva Gašparíková, Mgr., 67 r., pedagóg, Mlynarovičova 24, Bratislava, Národ a Spravodlivosť – naša strana
5. Adam Greksa, Mgr., 29 r., podnikateľ, Blagoevova 10, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
6. Peter Hochschorner, 62 r., tréner – vodný slalom, Mlynarovičova 17, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
7. Marek Kovačič, 25 r., aktivista Mladej Petržalky, Rovniankova 20, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita,
MOST – HÍD, Strana zelených
8. Martin Kugla, Mgr., 40 r., politológ, občiansky aktivista Naša Bratislava, Mlynarovičova 16, Bratislava, nezávislý kandidát
9. Jakub Kuruc, 21 r., projektový manažér, M. C. Sklodowskej 23, Bratislava, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
10. Roman Masár, Ing., 52 r., zástupca starostu MČ Petržalka, Blagoevova 14, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených
Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
11. Peter Mikloš, JUDr., 34 r., právnik, Haanova 42, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ 12. Michal Milata, Mgr., 30 r., záchranca Viedenskej električky, Mlynarovičova 13, Bratislava, nezávislý kandidát
13. Marián Miškanin, Ing., PhD., 40 r., ekonóm, Medveďovej 14, Bratislava, nezávislý kandidát
14. Oto Naď, 32 r., SZČO, Mamateyova 26, Bratislava, nezávislý kandidát
15. Petr Orság, 50 r., manažér školy, Haanova 9, Bratislava, nezávislý kandidát
16. Daniela Palúchová, Mgr., PhD., MPH., 32 r., riaditeľka zariadenia pre seniorov, Mamateyova 28, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska,
Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
17. Pavol Ružička, 34 r., vedúci zamestnanec, Pankúchova 3, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
18. Pavel Škoda, Mgr., 36 r., IT konzultant, M. C. Sklodowskej 29, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
19. Lucia Štrauchová, Ing., 41 r., prekladateľka – tlmočníčka, M. C. Sklodowskej 17, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
20. Peter Takáč, 36 r., technológ, dobrovoľník, Mánesovo nám. 6, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
21. Milan Vetrák, JUDr., PhD., 39 r., právnik, Haanova 37, Bratislava, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 5

Počet obyvateľov: 18 612
(ulice: Tematínska, Starhradská, Topoľčianska, Holíčska, Smolenická, Šintavská,
Brančská, Strečnianska, Znievska, Lietavská 2 – 16 /párne/, Budatínska)

Vo volebnom obvode bude zvolených 6 poslancov.

Kandidáti:
1. Oľga Adamčiaková, 58 r., manažérka, Znievska 21, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
2. Michal Baranovič, 60 r., novinár, Holíčska 6, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
3. Lena Bočkayová, 36 r., mamička na materskej, Budatínska 63, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených
Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ 4. Ľudmila Farkašovská, PhDr., 51 r., redaktorka, Bohrova 9, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
5. Matúš Ganzarčík, Ing., 33 r., stavebný inžinier, Topoľčianska 31, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ 6. Gabriel Gaži, RNDr., M.P.A., 52 r., informatik, Znievska 1, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
7. Jarmila Gonzalez Lemus, Ing., 39 r., manažérka, Starhradská 14, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
8. Jana Hrehorová,33r., štatutárka v MC BUDATKO, Budatínska 13, Bratislava, nezávislá kandidátka
9. Jozef Chajdiak, Ing., 32 r., softvérový architekt, občiansky aktivista, Starhradská 12, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
10. Mária Javoreková, Ing., 45 r., ekonómka – manažérka, Topoľčianska 17, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
11. Peter Kadlec, 36 r., podnikateľ, Starhradská 12, Bratislava, nezávislý kandidát
12. Vladimír Kovár, Ing., PhD., 63 r., vysokoškolský učiteľ, Smolenická 12, Bratislava, koalícia: SMER  sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
13. Denisa Krásna, Mgr., 38 r., živnostníčka, Holíčska 13, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
14. Jaroslav Kucek, 45 r., nezamestnaný, Holíčska 19, Bratislava, Strana TIP
15. Dominika Marošiová, Mgr., 36 r., finančný analytik, Topoľčianska 25, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
16. Katarína Mračková, 61 r., kontrolórka, Znievska 20, Bratislava, NOVÝ PARLAMENT
17. Dušan Oravský, Mgr., 35 r., projektový manažér, Budatínska 57, Bratislava, nezávislý kandidát
18. Alexander Patkoló, Ing., 36 r., audítor a kontrolór, Topoľčianska 7, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
19. Pavel Pětioký, 27 r., špecialista požiarnej ochrany, Znievska 32, Bratislava, 99% – občiansky hlas
20. Alexandra Petrisková, Ing., 48 r., geodetka, Holíčska 14, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita,
MOST – HÍD, Strana zelených
21. Marián Sim, 32 r., aktivista OZ Aktívny Petržalčan, manažér, Bradáčova 2,
Bratislava, nezávislý kandidát

22. Dominik Svetík, 52 r., predseda Miestneho športového klubu ISKRA Petržalka, Furdekova 6, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ 23. Pavel Šesták, Ing., 67 r., aktivista Za zeleň Petržalky, Starhradská 10, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
24. Filip Štefanička, Ing., PhD., 31 r., podnikateľ, Znievska 40, Bratislava, nezávislý kandidát
25. Michal Šula, Mgr., 34 r., advokát, Šintavská 10, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
26. Silvia Vnenková, PhDr., 56 r., novinárka, Vígľašská 13, Bratislava, nezávislá kandidátka
27. Kristián Roman Zimmermann, 30 r., projektový špecialista, Budatínska 79, Bratislava, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 6

Počet obyvateľov: 16 949
(ulice: Beňadická, Šášovská, Vígľašská, Lietavská 1 – 15 /nepárne/, Vyšehradská, Jasovská, Betliarska, Turnianska, Krásnohorská, Ľubovnianska, Žehrianska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Antolská, Žltá)

Vo volebnom obvode bude zvolených 5 poslancov.

Kandidáti:
1. David Běhal, RNDr., PhD., 29 r., vysokoškolský pedagóg, Vyšehradská 8, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
2. Zuzana Bezáková, Mgr. et Mgr. et Mgr., 39 r., profesionálny rodič, mediátor, Krásnohorská 6, Bratislava, nezávislá kandidátka
3. Michal Fiala, Ing., 33 r., ekonóm, Ľubovnianska 18, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
4. Alica Hájková, Ing., 53 r., dopravná inžinierka, Lietavská 11, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
5. Žofia Hargašová, Ing., 59 r., ekonómka a občianska aktivistka Domi-NO, Jasovská 2, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
6. Peter Holý, Ing. arch., 70 r., architekt, Jasovská 2, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
7. Tomáš Jozaniak, 30 r., podnikateľ, Lietavská 5, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
8. Peter Kapusta, Ing., 59 r., geodet, Ľubovnianska 8, Bratislava, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
9. Oliver Kríž, Mgr., 36 r., pedagóg, Jasovská 8, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita,
MOST – HÍD, Strana zelených
10. Miroslava Makovníková Mosná, Mgr., 31 r., právnička a občianska aktivistka, Bzovícka 2, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni
demokrati Slovenska 11. Michal Miličevič, 32 r., operátor, Strečnianska 1, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
12. Jozef Niejadlik, 57 r., podnikateľ, Bzovícka 20, Bratislava, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
13. Beata Novomeská, Mgr.,35 r., prekladateľka, aktívna občianka Iniciatívy Naša Bratislava, Vígľašská 6, Bratislava, nezávislá kandidátka
14. Lýdia Ovečková, Ing., 36 r., ekonómka a občianska aktivistka Petržalské ihriská, Jasovská 51, Bratislava, Zmena zdola, Demokratická únia, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
15. Vladimír Pálfi, Mgr., 29 r., ekonomický riaditeľ, Furdekova 5, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
16. Beata Renertová, Ing., 53 r., basketbalová trénerka, Beňadická 12, Bratislava, nezávislá kandidátka
17. Nadežda Sěvská-Stěpaněnko, Mgr., 48 r., pedagóg, Vyšehradská 31, Bratislava, nezávislá kandidátka
18. Pavol Sovič, Ing., 45 r., manažér, Švabinského 5, Bratislava, SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST – HÍD, Strana zelených
19. Robert Tkáčik, 37 r., technik, Jasovská 10, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
20. Bronislav Weigl, Ing., 58 r., riaditeľ, Jasovská 43, Bratislava, koalícia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky