INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Nebezpečný azbest

Nebezpečný azbest

V minulom týždni prebehla väčšinou médií správa, že sa niekto „lacným“ spôsobom pokúsil zlikvidovať viac ako tonu karcinogénneho azbestu na úkor všetkých Petržalčanov. Nebezpečný odpad tento „podnikavec“ vysypal do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré mestská časť každoročne pristavuje v rámci jesenného či jarného upratovania pre Petržalčanov, ktorí sa aj takto môžu zadarmo zbaviť nadrozmerného odpadu z domácností. „Takéto konanie považujem za nehoráznosť, a aby sa podobná situácia už nezopakovala, zvažujem pristúpiť na zásadné zmeny v pristavovaní kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia tak, aby sme eliminovali možnosť ich zneužívania,“ okomentoval situáciu starosta Vladimír Bajan. Už to, že niektorí Petržalčania kladú odpad aj mimo týchto kontajnerov spôsobuje, že Petržalke vznikajú neplánované náklady. A tie musí samospráva zobrať inde. Nakoľko ide zo strany samosprávy o službu nad rámec zákonných povinností, je veľmi pravdepodobné, že vďaka pár nezodpovedným obyvateľom budú musieť inšpektori poriadku sledovať a kontrolovať tieto kontajnery oveľa intenzívnejšie. Petržalka zároveň opäť bude musieť zvážiť aj pristavovanie kontajnerov v rámci pracovnej doby a cez pracovné dni. V súčasnosti má celú vec týkajúcu sa vyhodeného azbestu v rukách štátna polícia a Regionálny úrad verejného zdravotníctva. O výsledkoch vyšetrovania vás budeme informovať.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201