INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Modrý dom na definitívu stále čaká

Modrý dom na definitívu stále čaká

V utorok 24. septembra rokovali petržalskí poslanci na svojom 22. zasadnutí. Do programu bolo zaradených až 49 bodov. Poslanci rozhodovali aj o problémoch, ktoré sa samospráve nedarí dlhodobo riešiť. Takými sú napríklad aj objekt na Čapajevovej ulici a budova LUDUS-u na Tupolevovej ulici.

Poslanci mali na zasadnutí rozhodovať o predaji objektu na Čapajevovej ulici 3, medzi obyvateľmi Petržalky skôr známom ako Modrý dom. Pre závažnosť témy, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že sa medzitým prihlásil aj ďalší záujemca, oznámil starosta Vladimír Bajan, že po dohode predsedov poslaneckých klubov bude rokovanie o tomto bode presunuté na 22. októbra. „Dôvodom je aj prejavený záujem mesta zapojiť sa do diania a predovšetkým prioritný záujem samosprávy vyriešiť tento problém čo najefektívnejšie, aby boli Petržalčania spokojní,“ odôvodnil toto rozhodnutie Vladimír Bajan. Obecné byty, ktoré sa v objekte na Čapajevovej 3 nachádzajú a ktoré samospráva prenajíma sociálne slabým obyvateľom, obyvatelia postupne zdevastovali. V súčasnosti si ich rekonštrukcia vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Tie však samospráva nemá a odpredaj súkromnému investorovi sa preto javí ako vhodné riešenie.

V podobnej situácii sa už niekoľko rokov nachádza aj budova LUDUS-u. O jej osude podrobne píšeme na tu.

Budova LUDUS-U dnes

Poslanci na svojom rokovaní vzali na vedomie materiál „Posúdenie dopravno-technického riešenia a návrh prevádzkovo organizačného zabezpečenia, Bratislava-Petržalka, riešenie statickej dopravy“. Týmto krokom je petržalská samospráva pripravená na zavedenie novej parkovacej politiky, stále jej však chýba splnomocnenie od hlavného mesta vo forme zmeny Štatútu hlavného mesta a VZN mesta, bez ktorých nie je možné pokračovať ďalej.

Na najbližšom rokovaní zastupiteľstva v októbri sa budú poslanci zaoberať prioritne budúcnosťou tzv. Modrého domu. Na toto zasadnutie si presunuli aj body týkajúce sa informácií o činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky