INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Starostom sa nepáči spôsob práce bratislavského magistrátu

Starostom sa nepáči spôsob práce bratislavského magistrátu

Starostovia bratislavských mestských častí vyjadrujú vážne znepokojenie nad spôsobom práce Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.  Konštatujú to v úvode svojho vyhlásenia, ktoré jednomyseľne schválili na dnešnom rokovaní Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.

Vo vyhlásení starostovia konkretizujú, že dlhodobo upozorňujú na nekoncepčnú prácu magistrátu, nedodržiavanie lehôt či iné vážne problémy na strane mesta. Dôsledkom toho sú chaotické rokovania zastupiteľstva hlavného mesta, ktoré nielenže trvajú niekoľko dní, ale často majú viacero pokračovaní. Starostovia zároveň upozorňujú, že nie sú prerokované a vyriešené viaceré vážne otázky, napríklad zmeny štatútu mesta, solidarita s malými mestskými časťami, parkovanie, problémy sú s prípravou všeobecne záväzných nariadení atď.  Dôkazom toho, mienia starostovia, je i chaos súvisiaci so stratou petičných hárkov v prípade Petície za hlavné mesto SR Bratislavy bez hazardných hier. „Poslednou kvapkou bolo ostatné rokovanie mestského zastupiteľstva minulý týždeň, ktoré opakovane rokovalo o predaji pozemkov hlavného mesta pre Národnú diaľničnú spoločnosť na výstavbu tak očakávaného obchvatu hlavného mesta“, stojí vo vyhlásení.

bajan, nesrovnal, štefánik

Ako uvádzajú starostovia ďalej,  sledujúc predovšetkým záujmy hlavného mesta a jeho obyvateľov rozhodli sa vstúpiť do procesu tvorby legislatívy hlavného miesta. Priamo i na rokovaniach chcú predostierať niektoré problémy a návrhy ich riešení tak, aby boli prerokované riadne a včas aj s určitou časovou rezervou. Týmto chcú docieliť menej konfliktné prerokovávanie zásadných riešení, ktoré hlavné mesto potrebuje. Prvým z takýchto problémov, s ktorého riešením starostovia prichádzajú, je novela Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj.

Alžbeta Klesnilová,

tlačová tajomníčka Regionálneho združenia MČ BA

bajan vladimir

Bez dohody to nepôjde

Pri zavedení miestneho poplatku za rozvoj v Bratislave je potrebné postupovať spoločne a dohodnúť sa, ako tento poplatok užívať. Na brífingu to povedal petržalský starosta Vladimír Bajan. „Pre mňa je kľúčové, aby investície išli do tej komunity, ktorá je dotknutá výstavbou,“ skonštatoval starosta.

Aby sa miestny poplatok za rozvoj neminul svojho účinku, je podľa neho potrebné, aby mestské časti mali dosah na rozhodnutia o jeho využití. Tlaky investorov budú podľa neho pomerne silné, pretože, ako tvrdí, žiadnemu tento poplatok nevyhovuje. „Najlepšie je pre investora, aby sa mesto nedohodlo,“ podotkol starosta.

Minulý týždeň starostovia bratislavských mestských častí upozornili na viaceré nedoriešené vážne otázky zo strany magistrátu, od zmeny štatútu mesta, solidarity v prospech malých mestských častí až po celomestskú parkovaciu politiku. Aj z tohto dôvodu sa preto rozhodli aktívne vstúpiť do tvorby legislatívy hlavného mesta. Prvou iniciatívou v tomto smere je návrh na zmenu štatútu hlavného mesta, ktorý predpokladá, aby správu miestneho poplatku za rozvoj vykonávali samotné mestské časti.

  • PHk

    Nestačí vyjadriť nespokojnosť na nekoncepčnú prácu magistrátu na rokovaní Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, ale je potrebné sa popularizovať aj pre tretie volebné obdobie v Petržalských novinách, najmä veľkoformátovými foto starostu (ináč z každého čísla PET novín na mňa vyskakujú foto dobročinného starostu) ??? Asi je nekompetentné, aby sa primátor BA (napr. v č. 11 „Keď napíš primátor …) a starosta PET vzájomne osočovali v rôznych médiach.
    Takže Petržalské noviny šetrite miesto v novinách a miesto na foto starostu (napr. v č. 18) využite užitočnými informáciami pre občanov PET. A ak nemáte ako využiť tento priestor, ocenil by som v rámci šetrenia nákladov na ich vydávanie, radšej zverejniť veľkoplošnú reklamu, ako napr. v uvedenom č. 18 o pánovi J. Banášovi (dúfam, že zaplatil túto reklamu od pani G. Rothmayerovej).

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky