INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

O parkovaní sa bude diskutovať verejne

O parkovaní sa bude diskutovať verejne

Prvé jesenné petržalské zastupiteľstvo malo bohatý program –  poskytovanie nenávratného príspevku na súkromné materské školy, poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti, informácia o plnení rozpočtu mestskej časti za prvý polrok 2015 či odpočet plnenia prioritných cieľov na roky 2015 – 2018.

Najočakávanejším z bodov však bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a jeho prílohu, ktorú tvorí Prevádzkový poriadok pre zónu s dopravným obmedzením v mestskej časti Petržalka. Ten bol aj dôvodom, prečo sa na utorňajšom zastupiteľstve zúčastnili i približne tri desiatky občanov. Hneď v úvode zasadnutia ale starosta Vladimír Bajan tento bod z rokovania stiahol na základe dohody predsedov poslaneckých klubov. Podľa jeho slov poslanci do poslednej chvíle dávali návrhy na úpravu všeobecne záväzného nariadenia a avizovali, že možno by bolo lepšie počkať. Ako dodal, zdalo sa mu to korektné a chce využiť toto obdobie na stretnutie a diskusiu s občanmi. Niekoľko poslancov ale navrhlo, aby bolo prítomným občanom umožnené vyjadriť sa v diskusii. Po polhodinovej výmene názorov medzi poslancami bol návrh schválený ako nultý bod zasadnutia.

Podľa vystúpenia občanov v diskusii ich najviac zaujímalo prečo parkovanie nerealizuje mestská časť Petržalka sama, ale podpísala zmluvu so súkromnou firmou EEI, ako bude riešené parkovanie pre návštevníkov a krátkodobé parkovanie a kto bude realizovať údržbu parkovacích miest, za ktoré by mali platiť. Chceli vedieť, prečo bude rezidentská karta stáť 60eur a nie len 10eur ako v Starom meste a akú protihodnotu dostanú za túto sumu. Vyjadrili aj pochybnosti či je zmluva s firmou EEI platná a kritizovali nedostatočné informovanie o novej parkovacej politike.

Na ich otázky v krátkosti odpovedal prednosta petržalského miestneho úradu Miroslav Štefánik. Ako povedal, téme parkovanie sa petržalská samospráva venuje už niekoľko rokov a posledné štyri veľmi intenzívne. Čo sa týka parkovacieho systému, pri rozhodovaní vychádzali aj z dopravnej analýzy, ktorá porovnávala jeho realizáciu mestskou časťou a externou spoločnosťou. Podľa slov prednostu by to Petržalku v jej réžii stálo 21 mil. eur. Petržalka však nemá problém len s parkovaním, ale napríklad aj s nedostatkom materských škôl či často veľmi zlým stavom základných škôl. Všetko je to otázka financií a priorít. Na čo máme a na čo už nie. Vysvetlil aj, že ak by mali pochybnosti o platnosti zmluvy s EEI, nepodpísali by ju. Pochybovačov vyzval, aby sa obrátili v tejto otázke na súdy. A dodal, že bude zriadený transparentný účet, na ktorom občania uvidia ako a na čo bude použitý zisk z parkovacích kariet.

Petržalský starosta Vladimír Bajan po vystúpení občanov skonštatoval, že je nevyhnutné, aby diskusie s občanmi pokračovali. „S ďalšími odpoveďami budeme pokračovať na stretnutiach,“ dodal.

Zastupiteľstvo následne pokračovalo prerokovávaním pripravených bodov programu. Schválili spresnenie podmienok na poskytovanie nenávratného príspevku na súkromné materské školy rodičom, ktorých deti neboli prijaté do petržalskej MŠ z dôvodu nedostatku miesta a podmienok na poskytovanie dotácií. Informovali o tom, čo bolo realizované z rozpočtu mestskej časti k 30. júnu 2015 a rokovali aj o prioritných cieľov na roky 2015 – 2018. Poslanci boli informovaní o plánovanej kompletnej rekonštrukcii bývalej materskej školy na Vyšehradskej ulici, na ktorú získala mestská časť dotáciu od dotácie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vo výške 400tisíc eur a ktorá by sa mala začať už v decembri.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky